Zavřít

Přihlášení

Prosím, přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.

Přihlášení

Nepamatujete si své heslo?

Máte problémy s přihlášením?

Zvolte jazyk

This page is available in the following languages:

  Vyberte svou polohu

  Specializované aplikační firmy

   

  Značka Master Builders Solutions představuje více než jen soubor produktů, které zaujímají čelní místo na trhu. Díky naší obsáhlé expertíze získané prostřednictvím bezpočtu projektů po celém světě může globální komunita konzultantů pro produkty Master Builders Solutions nabízet specializovaným aplikačním firmám plně integrovaný přístup, poskytovat technické poradenství, individuálně přizpůsobenou podporu přímo na pracovišti a produktová školení k zlepšování kvality, efektivity a bezpečnosti aplikace u nových konstrukcí, údržbových prací a renovací.

  Funkce a aplikace

  Řešení

  Opravy a ochrana

  Naši odborníci rozumí tomu, že pro obnovení celistvosti konstrukce a prodloužení provozní životnosti konstrukcí musíme hledět dále než jen na povrchové škody, abychom identifikovali příčiny zhoršení stavu. Tím, že jsme s vámi ve spojení již od začátku projektu, můžeme vyvinout specifické strategie pro vytvoření bezpečného a udržitelného systému, jež budou navrženy tak, aby zaručovaly kompatibilitu s lokálními podmínkami na daném pracovišti. Našim zákazníkům tak pomůžeme k lepšímu úspěchu tím, že zajistíme rychlý návrat do provozuprodloužení provozní životnosti.

  Složení stavebních produktů z řady Master Builders Solutions je formulováno tak, aby byly vybudovány systémy vhodné pro daný účel a zajistila se co nejefektivnější renovace a dlouhodobá ochrana. Naše technologicky pokročilé produkty jsou nezávisle testovány v souladu s požadavky národních nebo mezinárodních norem a zahrnují vše od rychle vytvrzujících opravných malt a zesílení konstrukcí, po trhliny překlenující systémy či , inhibitory koroze.

  MasterEmaco

  MasterProtect

  MasterInject

  Podlahové systémy

  Pod značkou Master Builders Solutions se specializujeme na individuálně připravovaná řešení pro široký rozsah použití podlahových systémy. Naše systémy bezespárých průmyslových podlah MasterTop a Ucrete jsou určeny pro dekorativní i průmyslové účely a jsou zaměřeny na individuálně definované vlastnosti a technická kritéria kladená na aplikátory a specifikátory průmyslových podlah, jako například časová omezení a efektivita výroby.

  Obsáhlá řada produktů MasterTop, součást značky Master Builders Solutions, zahrnuje systémy polyuretanových epoxidových podlahových  s vysokými provozními kvalitami. Tyto lité, rychle tuhnoucí pryskyřičné systémy lze nanášet ve stoje, čímž umožňují snadnou a rychlou aplikaci. Jsou vhodné pro většinu sektorů použití, vyznačují se pohodlím, dlouhodobou životností a atraktivitou díky celému rozsahu provedení od jednoduchých jednobarevných až po vysoce kreativní, dekorativní efekty.

  Naše pokročilé průmyslové podlahové  Ucrete jdou ještě o krůček dále tím, že poskytují velmi dlouhodobá, odolná řešení. Podlahové systémy Ucrete jsou široce používané v potravinářském, nápojovém, chemickém a farmaceutickém průmyslu a jsou ideální na podlahy, jež jsou soustavně vystaveny působení agresivních chemikálií, mechanickému a teplotnímu namáhání. Systémy Ucrete se dodávají speciálně vyškoleným aplikačním firmám a to včetně pravidelných podpůrných školení pro zajištění těch nejlepších výsledků v praxi.

  Globálně rozmístěné týmy technické podpory pro značku Master Builders Solutions rozumějí, že rychlost aplikacerychlý návrat do provozu mají zásadní důležitost. Naši zkušení technici pracují souběžně s realizátory hned od fáze plánování projektu. Berou do úvahy celý životní cyklus produktu, a tak mohou zvolit nejspolehlivější, udržitelné a nákladově efektivní řešení podlah, které bude vyhovovat potřebám daného zákazníka a průmyslového odvětví.

  MasterTop

  Ucrete

  Hydroizolace

  Ať již jde o nadzemní nebo podzemní prvky, všechny stavební konstrukce jsou vystaveny ničivým účinkům nežádoucí vody v podobě dešťové vody, vlhkosti, hydrostatického tlaku a znečištěné vody, které mohou v průběhu času narušit dlouhodobou celistvost konstrukce.

  Většina těchto problémů nastává často pouze částečně, a to ve spojích konstrukce, kde dochází ke střetávání konstrukčních detailů. Když se v konstrukční fázi věnuje důsledné uvážení těmto spojením, prodlouží se tím životnost a omezí množství trhlin a netěsností způsobujících z dlouhodobého hlediska poškození konstrukce.

  Portfolio produktů MasterSeal, které pod značkou Master Builders Solutions zaujímají přední místo na trhu, tvoří ručně a stříkáním nanášené hydroizolační tekuté membrány, jež jsou konstruovány tak, aby eliminovaly netěsnosti a pronikání vlhkosti do všech typů konstrukcí včetně parkovacích ploch a vícepodlažních dopravních konstrukcí, vodohospodářských zařízení a nádrží, průmyslových zařízení, střech a podvodních konstrukcí.

  Naši odborníci na hydroizolace nabízejí jedinečný, obsáhlý systémový přístup k efektivnímu provádění izolace proti vodě a rekonstrukce jakéhokoli typu nového stavebního nebo renovačního projektu. Naši globálně rozmístění konzultanti spolupracují s investory, vlastníky, specifikátory a realizátory hned od spuštění projektu, aby tak mohli vyvinout kompletní, individuálně uzpůsobené řešení, v jehož rámci zvolí správnou kombinaci izolačních produktů a poskytují podporu a školení k zlepšení aplikací, zvýšení efektivity výroby a bezpečnosti.

  Specializované aplikační firmy pak přetvoří dodanou hmotu v hydroizolační souvrství, které pokryje veškeré části a aspekty dané konstrukce. Pouze se správnou kombinací produktů a na základě specializované a profesionální aplikace budou problémy s izolací proti vodě vyřešeny efektivně a výsledkem bude dlouhá provozní životnost upravených konstrukcí.

  MasterSeal


  Pracovník čistí podlahu v provozu