Řešení pro přímořské konstrukce

Při dlouhodobém působení může být voda pro beton destruktivním činitelem. Značka Master Builders Solutions společnosti BASF se věnuje nové výstavbě i renovaci přímořských konstrukcí, jako jsou mola, přístavní konstrukce, hráze, kesony, piloty a náspy, které mohou být vystaveny trvalému tlaku vln, extrémním klimatickým podmínkám a korozi od slané vody.

Příměsi odolávající destrukčním činitelům

 

Pro zpracování betonu pod vodou značka Master Builders Solutions se svými speciálními příměsemi proti vymývání udržuje beton soudržný a tekutý, aby mohl dosáhnout potřebné pevnosti a trvanlivosti při minimálním dopadu na námořní životní prostředí.

BASF se navíc zabývá otázkou vodoizolace od samého začátku. Naše rychlá, spolehlivá a úsporná řešení příměsí kombinují zpomalovače koroze a vodotěsné systémy a vytvářejí vodoodpudivý, nepropustný beton, který je chráněn proti průniku chloridů a nepříznivým klimatickým podmínkám.

Pečlivé posouzení v době výstavby může omezit praskliny, netěsnosti a zhoršení stavu a prodloužit životnost konstrukce. Naše snaha o vyvíjení kvalitních řešení a náš trvalý výzkum a vývoj nových produktů a systémů příměsí reaguje na potřeby zákazníků a je zárukou přidané hodnoty pro konstrukce na celém světě.

MasterPel: vodě odolné příměsi pro úpravu výskytu výkvětů na betonu

Zjednodušení komplexních úkolů renovace

 

Napadení korozí se s postupem času stává hlavním problémem provozuschopnosti mořských konstrukcí. Roky působení nepříznivých vlivů prostředí, vodní infiltrace a škodlivých účinků chloridů, síranů a cyklů mrazu a oblevy stejně jako obrušování způsobeného sedimenty v mořské vodě a nárazy lodí značně přispívají ke korozi výztuže v betonu.

Pod značkou Master Builders Solutions společnost BASF dodává téměř veškerá řešení pro opravu a ochranu, která prodlužují životnost betonu v tomto nejagresivnějším prostředí. Patří k nim nejlepší antikarbonizační vrstvy na trhu a hydrofobizační vrstvy, rychle vytvrzující betonové renovační malty a prostředky pro strukturální opravu trhlin i zkoušené a testované produkty katodové ochrany, které jsou ideální pro přímořské konstrukce.

MasterFlow


Loď v přístavu