Řešení pro komerční budovy

Naše řešení poskytují kompletní ochranu vašich konstrukcí

Značka Master Builders Solutions společnosti BASF dodává kompletní hydroizolační systémy, složené ze špičkových a inovativních technologií, pro ochranu prakticky všech konstrukcí.

Zachování vodotěsného prostředí je klíčovým faktorem pro zajištění dlouhé životnosti stavební konstrukce. Naše vysoce výkonné hydroizolační membrány lze aplikovat stříkáním i ručně a po vytvrzení působí jako bezespáré, naprosto soudržné, pružné bariéry proti vodě a vlhkosti, které chrání beton a interiér.

Protože se téměř žádné konstrukční sestavy neobejdou bez spojovacích prvků, přichází BASF s rozsáhlou nabídkou tmelů pro správnou výplň spojů, mezer a prasklin a trhlin prakticky ve všech konstrukcích. Tyto tmely vytvářejí přilnavé spojení umožňující pohyb mezi dvěma či více povrchy a zabraňující průniku vody, vlhkosti a kontaminace do konstrukce. Spojení trvale odolává vodě a chemickému napadení, chrání soudržnost konstrukce i v prostředích s vysokým pohybem a vlhkostí.

MasterSeal

Komerční budovy mají zásadní význam v naší společnosti a prostředí.

 

Špičkové příměsi pomáhají budovat a chránit.

Značka Master Builders Solutions společnosti BASF nabízí kompletní řadu technologicky pokročilých betonových příměsí, které pomáhají při stavbě trvanlivých a bezpečných komerčních budov. Naše skvělé plastifikátory a příměsi zvyšující výkon usnadňují výstavbu, zvyšují udržitelnost a prodlužují trvanlivost v proměnlivých podmínkách a teplotních extrémech.

Jako vedoucí světový dodavatel inovačních stavebních chemikálií značka Master Builders Solution společnosti BASF slučuje dlouhodobou odbornost s praktickou technickou podporou při výběru vhodných příměsí světové úrovně, které urychlují výstavbu, zvyšují pevnost tvarovatelnost betonu a zlepšují celkový vzhled.

MasterGlenium: příměsi pro vysoké snížení obsahu vody

MasterPolyheed:  nechloridové příměsi pro střední snížení obsahu vody

MasterRheobuild: příměsi pro vysoké snížení obsahu vody s reoplastickými vlastnostmi

MasterPozzolith: příměsi pro snížení obsahu vody u betonu s nižší pevností

MasterSure: technologie zadržení sednutí betonu

 

Oprava a ochrana betonu, která odolá zkoušce času

Všude, kde pracujeme, hrajeme si a učíme se, zaručuje renovace konstrukcí, které jsme již postavili, významnou návratnost investic - finanční, ekologickou i emocionální.

Účinné strategie ochrany a opravy jsou nedílnou součástí životního cyklu každé budovy. Pod značkou Master Builders Solutions společnost BASF nabízí špičkové produkty a zkušenosti, které uchovávají krásu a hodnotu majetku našich zákazníků od základů přes plášť po střechu budovy.  

Naše rychle vytvrzující renovační malty, antikarbonizační vrstvy a hydrofobizační vrstvy poskytují nejlepší ochranu při nápravě problémů, proti zhoršování stavu betonu a pro zlepšení estetického dojmu pomocí barvy a textury při obnově původního vzhledu.

S odborníky na renovaci ve všech částech světa dodáváme zákazníkům jedinečnou sadu řešení pro opravu a ochranu, která jsou slučitelná s místními podmínkami.

Podlaha, která utváří svět, v němž žijeme

Značka Master Builders Solutions společnosti BASF nabízí řešení na míru pro řadu aplikací, které splňují funkční i estetické požadavky na podlahy veřejných, komerčních a průmyslových budov.

Podlaha je často nedílnou součástí identity veřejné nebo komerční budovy, kde má první dojem zásadní význam. Naše snadno udržovatelné, dekorativní a hladké polyuretanové podlahy jsou vysoce kvalitní, trvanlivé, atraktivní, příjemné pro chůzi, bezpečné proti uklouznutí a pohlcují zvuk.

Jsou-li průmyslové podlahy vystaveny vysokým teplotám, agresivním chemikáliím a velké mechanické zátěži, nabízíme širokou řadu odolných polyuretanových, cementových a epoxidových podlah, které zaručují mimořádně vysokou mechanickou odolnost a ochranu proti korozivním látkám.

MasterTop

Ucrete


Panorama Šanghaje