Řešení pro chemický průmysl

 

 

Podlaha, na kterou se můžete spolehnout

 

Požadavky chemického průmyslu jsou extrémní. Značka Masters Builders Solutions společnosti BASF přichází s nabídkou zátěžových polyuretanových a epoxidových podlahových systémů Ucrete, které splňují požadavky na podlahy v chemickém odvětví. Tyto podlahové systémy disponují mimořádnou mechanickou a chemickou odolností odolností proti tepelnému namáhání.

Naše podlahové systémy pro vnitřní i vnější použití lze rychle instalovat i renovovat, takže výrobní proces může pokračovat s minimálním přerušením.

MasterTop

Ucrete

Ochrana, kde je jí nejvíce zapotřebí

 

Dalším úkolem ochrany je předcházení, řízení a zmírňování velkých rizikových událostí, a proto jsou konstrukčně bezvadné záchytné jímky a plochy zásadním opatřením pro skladování chemikálií a jiných nebezpečných látek v chemickém průmyslu.

Naše špičkové chemicky odolné vrstvy a zpracování povrchu zaručují dlouhodobou odolnost a ochranu před chemickým napadením. Kromě toho máme k dispozici speciální rychle vytvrzující renovační malty, které obnovují integritu konstrukce po těžkém působení agresivních chemikálií.

Nabízíme rovněž kompletní řadu cementových a polymerních materiálů pro přesné zalévání a ukotvení strojních zařízení.


Dva pracovníci stojí na zásobnících