Luk

Login

Log på med brugnavn og adgangskode

Login

Glemt adgangskode?

Can't access your account?

Vælg dit sprog

This page is available in the following languages:

  Vælg placering

  Green Sense Concrete

  Green Sense Concrete er et optimeret blandingsprogram, hvor der bruges genbrugte materialer med og uden beton samt særligt sammensatte Master Builders Solutions tilsætningsstoffer. Resultatet er miljøvenlig og omkostningseffektiv beton, der opfylder og ofte overgår ydelsesmålene. Den positive effekt af brugen af Green Sense Concrete for bæredygtighedskriterierne kvantificeres ved hjælp af certificeret miljøeffektivitetsanalyse eller et analyseværktøj til beregning af levetiden.

  Derfor er det bæredygtig teknologi

  • Bruger avancerede teknikker til blandingsoptimering til at øge mængden af supplerende cementbaserede materialer (f.eks. flyveaske, slaggecement)
  • Reducerer energibehovet, CO2-emissionen og anden miljøpåvirkning pr. enhed beton, der fremstilles
  • Bruger inaktive materialer, der ellers risikerede at ende på deponeringspladser

  Fordele ved Green Sense Concrete:

  Fordi Green Sense Concrete er optimeret, hvad angår både omkostninger og ydelse, kan hele byggeteamet opnå mange håndgribelige fordele.

  Producent

  • Optimerede og økonomiske omkostninger til betonsammensætning
  • Hurtigere aflæsning fra lastvognen
  • Ønsket afbindingstid, fastholdelse af sætmål og styrkeydelse
  • Der kræves ikke vand på arbejdsstedet – færre problemer/tilbagekaldelser på grund af tilsætning af vand

  Ordregiver

  • Meget bearbejdelig beton
  • God pumpeevne og gode finish-egenskaber
  • Hurtigere udstøbning og produktion

  Ejer

  • Ønsket holdbarhed
  • Mindre risiko for svind og revner
  • Giver større bæredygtighed

  Miljøagenturer/samfund

  • Mindre cement/CO2/energi anvendt pr. enhed beton, der fremstilles
  • Færre affaldsprodukter til deponeringsplads