Teknologi til permeabel beton

Permeabel beton kaldes også grovbeton eller sandfri beton og er en blanding af Portland-cement, betonsten, vand og tilsætningsstoffer.  Fordi der kun er lidt eller ingen sand i blandingen, indeholder porestrukturen mange porer, hvilket betyder, at vand og luft nemt kan trænge igennem.

Fordelen ved permeabel beton:

Der er trådt nye føderalt bemyndigede bestemmelser i kraft vedrørende håndtering af regnvand, som gør permeable betonsystemer til en brugbar løsning. De amerikanske miljømyndigheder (EPA) anerkender permeabel beton som BMP (Best Management Practice), og samtidig opnår bygningsejere bedre udnyttelse af deres ejendom og LEED-rating med parkeringspladser med permeabel beton. Permeabel beton kan bruges som et alternativ til komplekse dræningssystemer og drænområder til at reducere afstrømning af regnvand.

Tilsætningsstoffer til permeabel beton fra BASF:

BASF har med varemærket Master Builders Solutions udviklet et system med tilsætningsstoffer til betonproducenter, som kan løse de udfordringer, der er forbundet med fremstilling og udstøbning af permeabel beton. Denne innovative kombination omfatter de avancerede vandreducerende produkter MasterGlenium eller MasterPolyHeed, tilsætningsstoffet MasterSet DELVO til regulering af vandindholdet samt det viskositetsændrende tilsætningsstof MasterMatrix.

Tilsætningsstofsystemet:

1. Gør aflæsningen fra lastbilen nemmere

2. Reducerer arbejdstiden, fordi betonen flyder bedre

3. Overvinder udstøbningsudfordringer

4. Øger trykstyrken og optimerer de effektive porer

5. Forhindrer nedløb af massen

Anvendelser med permeabel cement:

  • Parkeringspladser
  • Indkørsler
  • Fortove/stier
  • Veje/nødspor
  • Andre områder med let trafik