Lone Star Funds køber BASF's Construction Chemicals forretning

I dag indgik BASF og et datterselskab af den globale kapitalfond Lone Star en købsaftale om erhvervelse af BASF's Construction Chemicals forretning. Købsprisen på kontant- og gældfri basis er €3,17 mia. Transaktionen forventes at afsluttes i tredje kvartal 2020 med forbehold for de relevante konkurrencemyndigheders godkendelse.

"Vores mål var at finde et nyt hjem til vores Construction Chemicals forretning, hvor den kan udnytte sit fulde potentiale," sagde Saori Dubourg, medlem af den øverste ledelse i BASF SE og ansvarlig for Construction Chemicals. "Under Lone Star kan Construction Chemicals teamet fokusere på vækst med en branchespecifik tilgang."


"BASF's Construction Chemicals forretning passer godt sammen med vores portefølje, og supplerer vores investeringer i byggeindustrien," sagde Donald Quintin, President of Europe i Lone Star. "Vi sætter stor pris på den anerkendte viden og kompetence, som besiddes af BASF's eksperter inden for Construction Chemicals. Dette understøttes af stærke resultater takket være innovative produkter og en overbevisende R&D pipeline. Vi ser frem til i fællesskab at følge en vækstorienteret forretningstilgang."

Med mere end 7.000 ansatte, har BASF's Construction Chemicals forretning produktionssteder og salgskontorer i mere end 60 lande og genererede i 2018 en omsætning på ca. €2.500.000.000. Underskrivelsen af aftalen har umiddelbar indvirkning på BASF-koncernens rapportering: med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2019 er omsætning og indtjening for Construction Chemicals afdelingen ikke længere inkluderet i omsætning, EBITDA og EBIT før særlige poster i BASF-koncernen. Tallene for de forudgående år vil blive angivet i overensstemmelse hermed (BASF-koncernens
korrigerede omsætning 2018 udgør: €60.200.000.000; EBITDA 2018 korrigeret: €8.970.000.000; EBIT før særlige poster 2018 korrigeret: €6.281.000.000). Indtil kontrakten endeligt indgås vil indtjeningen blive præsenteret i indtægterne efter skat af BASF-koncernen som en særskilt post ("indkomst efter skat fra ophørte aktiviteter").

Om Lone Star
Lone Star er et kapitalselskab, der investerer globalt i fast ejendom, aktier, kredit og andre finansielle aktiver. Siden oprettelsen af sin første fond i 1995, har Lone Star oprettet tyve kapitalfonde med samlede kapitalforpligtelser på i alt ca. $85.000.000.000. Lone Star er en førende private equity- investor i byggematerialer og beslægtede brancher og har omfattende international erfaring i sektoren med en stærk portefølje af investeringer i både Europa og Nordamerika. For mere information om Lone Star, se www.lonestarfunds.com.

Media Contacts:
Sara Luebking, Hill+Knowlton Strategies GmbH, Phone: +49 69 973 6263, Mobile: +49 174 341 9220, sara.luebking@hkstrategies.com
Christina Pretto, Communications and Public Affairs, Lone Star Global Acquisitions, LLC, Phone: +1 212 849 9662, Mobile: +1 917 499 4260, cpretto@lonestarfunds.comOm BASF
Hos BASF skaber vi kemi for en bæredygtig fremtid. Vi kombinerer økonomisk succes med miljøbeskyttelse og socialt ansvar. De ca. 122.000 ansatte i BASF-koncernen arbejder på at bidrage til succes for vores kunder i næsten alle sektorer og næsten alle lande i verden. Vores portefølje er inddelt i seks segmenter: kemikalier, materialer, industrielle løsninger, overfladeteknologier, ernæring & pleje samt produkter til landbruget. BASF genererede et salg på ca. €63.000.000.000 i 2018. BASFs aktier handles på børsen i Frankfurt (BAS) og som American Depositary Receipts (BASFY) i USA. Yderligere oplysninger på www.basf.com.

Fremadrettede udsagn og prognoser
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn. Disse udsagn er baserede på aktuelle skøn og prognoser fra bestyrelsen og tilgængelige oplysninger. Fremadrettede udsagn er ikke garantier for den fremtidige udvikling og de deri skitserede resultater. Disse er afhængige af en række faktorer; de indebærer forskellige risici og usikkerhedsmomenter; og de er baseret på antagelser, der måske viser sig ikke at være korrekte. BASF påtager sig ikke nogen forpligtelse til at ajourføre de fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne meddelelse, ud over den lovgivningsmæssige
forpligtelse.