Betonreparation af høj kvalitet fra MasterEmaco sikrer langsigtet holdbarhed


 

Hvordan fungerer MasterEmaco-reparationssystemet?

BASF's MasterEmaco-produktsystem under Master Builders Solutions-varemærket tilbyder omfattende løsninger til beton, der er blevet beskadiget eller nedbrudt af skiftende vejrforhold, kloridioner, kontaminanter og aggresive miljøer.

MasterEmaco-sortimentet af primere, cementbaseret og harpiksholdig reparationsmørtel og dæklag er en komplet systemmetode, der bruges til at udskifte nedbrudt beton og retablere den oprindelige styrke, konstruktionsmæssige integritet og æstetik.

Hvad gør MasterEmaco-armeringssystemet til en unik løsning?

MasterEmaco-serien af højtydende produkter er sammensat til påføring med våd- eller tørsprøjtning, støbning eller manuel pudsning og retablerer betons langsigtede holdbarhed og bæreevne. De fungerer hurtigt, hvilket betyder, at der opnås hurtig tilbagevenden til drift, og de matcher betonens styrke, så æstetikken forbedres, og bygningens eller konstruktionens levetid forlænges.

MasterEmaco ledsages af et komplet supportsystem fra BASF's Master Builders Solutions-eksperter.

Ved at fastslå den tilgrundliggende årsag til nedbrydningen udvikler vores specialister den bedst egnede reparationsstrategi, der også forhindrer yderligere beskadigelse og giver varig beskyttelse.

 

Hurtige løsninger til betonreparation under tidspres og ved lave temperaturer

Hurtige løsninger til betonreparation 

Tid er en afgørende faktor, når der skal vælges en løsning til betonreparation. Ejere og håndværkere er afhængige af reparationsmørtler, der er lette at arbejde med, holdbare og frem for alt hurtighærdende. MasterEmaco-produkternes enestående hærdeegenskaber giver mulighed for hurtig genoptagelse af driften, og arbejdet kan afsluttes på samme dag!

Læs mere...

Armeringsprimer/hæftebro

MasterEmaco P 2000 BP

Primer til armeringsjern og vedhæftningsforbedring

MasterEmaco P 307 RS

Tidligere: Masterseal 307 Rapid

MasterEmaco P 5000 AP

Armeringsprimer
Hurtigafbindende mørtler

When Speed Matters

Hurtige løsninger til betonreparation under tidspres og ved lave temperaturer

MasterEmaco T 1100 TIX

Tixotropisk, hurtighærdende mørtel til vejreparation

MasterEmaco T 1200 PG

Flydende, hurtigt hærdende mørtel til vejreparation

MasterEmaco T 1400 FR

Forstærket, hurtighærdende mørtel til vejreparation
Reparationsmørtel - vandret

MasterEmaco T 2800 PG

Selvnivellerende, APS-polymerbaseret flydemørtel

MasterEmaco T 2040

Reparationsmørtel til små arealer

MasterEmaco T 350 SL

Stærk mørtel til udjævning af gulve

MasterEmaco T 450

Flydende reparationsmørtel til reparation af zoner med tung trafik

MasterEmaco T 545

Vejreparationsmørtel på basis af magnesia-fosfat-cement
Spartel og finishprodukter

MasterEmaco N 5100 FC

Hurtighærdnende cementbaseret udjævningsmørtel
Speciel reparationsmørtel

MasterEmaco N 510 RS

Hurtighærdende reparationsmørtel til mindre skader på beton

MasterEmaco S 2600

Epoxymørtel til reparation af beton
Universal reparationsmørtel

MasterEmaco N 5200

Hurtighærdnende, reparations- og udjævningsmørtel til reprofilering

MasterEmaco S 5400

Meget tixotropisk reparationsmørtel

MasterEmaco S 544

Cementbaseret reparationsmørtel

MasterEmaco S 5450 PG

Flydende reparationsmørtel

​MasterEmaco S 5440 RS

Hurtighærdende, høj styrke reparationsmørtel til hurtig reparation af betonkonstruktioner ved lave temperaturer

Kontakt

Kristian Eldevig

Kristian Eldevig

Sales Engineer BASF

+45 30 38 33 31

Downloads

Brochure Løsninger til broer

pdf (610,43 Kb)

Brochure Reparation af beton

pdf (1,30 Mb)

Brochure Spildevandsrensningsanlæg - Guide til løsninger for vandtætning, reparation og beskyttelse

pdf (1,64 Mb)

Brochure: Hurtige reparationsmørtler

pdf (1,29 Mb)