MasterSeal 550 - Cementbaseret, vandtætnende mørtel til kontakt med drikkevand

Hvor kan MasterSeal 550 bruges?

MasterSeal 550 er en elastisk, cementbaseret, vandtætnende mørtel, som opfylder kundens krav til anvendelse i vandreservoirer. Herundertanke til drikkevand, kanaler, rørledninger og dæmninger.

MasterSeal 550 bruges desuden på en række områder i bygninger, f.eks. kældre i direkte kontakt med jorden. Den fungerer fremragende i kombination med polymermodificerede fliseklæbere til altaner, svømmebassiner og vådrum som f.eks. køkkener, baderum m.v.

MasterSeal 550 påføres på beton og murværk, både på nye og eksisterende konstruktioner.

MasterSeal 550 er løsningen på vandtætning af fugtige underlag i konstruktioner i kontakt med drikkevand

MasterSeal 550 er formuleret, så den opfylder kravene i de europæiskelovgivninger for at være i direkte kontakt med drikkevand. Herunder forordninger om positivlister med bestanddele og migrationstests. Godkendelser til kontakt med drikkevand i flere europæiske lande kan rekvireres på forespørgsel.

MasterSeal 550 påføres på fugtige betonunderlag for at løse problemet med betonunderlag, der indeholder restfugt.
 

Hvilke fordele giver MasterSeal M550 dig?

MasterSeal 550 giver sikkerhed  ved et produkt, hvor der kun skal blandes to færdigpakkede komponenter: En sæk med pulver og en dunk med væske.

Når der forventes højt vandtryk, er MasterSeal 550 en sikker løsning på vandtætning af vandtanke. Den store elasticitet er afgørende for at forhindre lækage i tilfælde af underlag, der bevæger sig.

Fuldt certificeret løsning iht. EN 1504, del 2, som sikrer et konsistent ydelsesniveau.

Downloads

MasterSeal 550: DoP

pdf (144,16 Kb)

MasterSeal 550: Teknisk datablad

pdf (284,80 Kb)

Kontakt

Kristian Eldevig

Kristian Eldevig

Sales Engineer

+45 30 38 33 31