Luk

Login

Log på med brugnavn og adgangskode

Login

Glemt adgangskode?

Can't access your account?

Vælg dit sprog

This page is available in the following languages:

  Vælg placering

  ​​​Master X-Seed STE: Unikt, hærdningsaccelererende additiv til bæredygtig beton 

  Forbedret tidlig og sen styrkeudvikling 

  Den innovative hærdningsaccelerator Master X-Seed STE forbedrer både tidlig og sen styrkeudvikling i beton, samtidig med at den giver mulighed for at reducere CO2-udslippet og dermed indvirkningen på miljøet. 

  Master X-Seed STE er baseret på en unik krystaldannelsesteknologi (C-S-H), som accelererer udviklingen af aktive calciumsilikathydratkrystaller mellem cementkornene, således at hydratiseringsprocessen forbedres og dermed også den tidlige og sene styrkeudvikling. 

  Master X-Seed STE

  Bæredygtig beton med lavere CO2-udslip 

  Master X-Seed STE forbedrer i betydelig grad både den tidlige og den sene styrkeudvikling i beton. Det betyder, at råmaterialerne udnyttes optimalt, og at brugen af produktet kan bidrage til bæredygtigt byggeri. Master X-Seed STE gør det muligt at erstatte op til 15 vægtprocent med kalkfiller og samtidigt bevare betonens tidlige og sene styrkeudvikling. 

  • Reduceret indvirkning på miljøet: Master X-Seed gør det muligt at reducere cementindholdet i betonblandingen og dermed CO2-udslippet – samtidig med at trykstyrken opretholdes. 
  • Øget produktivitet: Det innovative betonadditiv gør det muligt at fjerne og genbruge formudstyr tidligere, så man opnår en hurtig og omkostningseffektiv produktion. 
  • Forbedring af betonblandingens holdbarhed: Brugen af større mængder kalkfiller eller materialer med puzzolaneffekt forlænger betonens levetid. 
  • Større kreativ frihed: Den pålidelige styrkeudvikling giver dig større teknisk og designmæssig fleksibilitet. 

  Master X-Seed STE kort fortalt: 

  • ​Forbedret cementhydratisering 
  • Øget styrkeudvikling – både tidlig (1 døgn) og sen (28 døgn) 
  • Beton med forbedret bearbejdelighed 
  • Reduceret hydratiseringsvarme på grund af brugen af den mindst mulige cementmængde (særligt ved støbning af store betonkonstruktioner) 
  • Gør det muligt at reducere cementindholdet og bruge mere kalkfiller eller materialer med puzzolaneffekt, og dermed mindske konstruktionens miljøaftryk. 
  • Forbedret ensartethed i betonens styrke, også når den fremstilles af forskellige råmaterialer 

  Den bæredygtige løsning til opgaver med færdigbeton og betonelementer 

  Master X-Seed STE er egnet til alle typer anvendelsesformål og særligt til store betonkonstruktioner eller færdigstøbte elementer, hvor der kræves lav hydratiseringsvarme under betonhærdningen. 

  • ​Beton, der indeholder store mængder puzzolaner 
  • Store konstruktioner, fx broer, fundamentplader og betonblokke 
  • Beton med høj styrke, fx vindmølletårne, inddæmninger 
  • Betonvarer, fx hulkerneplader og fortovssten ​

  Downloads

  Master X-Seed STE 54: Declaration of Performance (DoP)

  pdf (329,21 Kb)

  Master X-Seed STE 54: EPD

  pdf (855,57 Kb)

  Master X-Seed STE 54: Teknisk datablad

  pdf (88,62 Kb)
  Master X-Seed STE brochure

  Master X-Seed STE brochure

  Unikt, hærdningsaccelererende additiv til beton – med mulighed for væsentlig CO2-besparelse