Luk

Login

Log på med brugnavn og adgangskode

Login

Glemt adgangskode?

Can't access your account?

Vælg dit sprog

This page is available in the following languages:

  Vælg placering

  MasterCO2re™ – Superplast til beton med reduceret klinkerindhold

  Superplastificeringsmidler baseret på Intelligent Cluster System-teknologi (ICS)

  MasterCO2re™ er innovative superplastificerings-midler baseret på Intelligent Cluster System-teknologi (ICS), som er udviklet på Master Builders Solutions forsknings- og udviklingslaboratorier. MasterCO2re™ forener de gode flydeegenskaber, forlænget bearbejdelighed, høj tidlig og sen styrke med enestående reologi i én enkelt løsning. Pumpbarheden forbedres betydeligt, så udstøbning og efterbehandling af betonen bliver enklere under alle byggeaktiviteter.

  ​Fordelagtig ved produktion af beton med reduceret klinkerindhold

  Den avancerede teknologi er det perfekte valg til at opnå stabil og robust betonkvalitet ved udfordrende anvendelser af beton med reduceret klinkerindhold og baner således vejen for en mere ansvarlig fremtid for byggebranchen.

  ​Fordele ved MasterCO2re™ superplastificering:

  • Uovertruffen robusthed: Med nutidens hurtigt skiftende sammensætninger af cementtyper og bindemidler er vedvarende stabilitet og kvalitet af beton blevet en udfordring i den daglige drift af betonfabrikker. MasterCO2re™ modvirker effektivt tendensen til høj vandabsorbering og andre uønskede reaktioner, som skyldes den varierende kemiske og mineralogiske sammensætning af bindemidlerne.
  • Avanceret reologi: Beton med MasterCO2re™ har lavere viskositet og er nemmere og hurtigere at pumpe og udstøbe, sammenlignet med de nyeste additiver på markedet. Takket være den forbedrede reologi, kan vandindholdet yderligere reduceres uden at gå på kompromis med pumpbarheden og den nemme udstøbning, selv af betonblandinger med reduceret klinkerindhold.
  • Opretholdelse af bearbejdeligheden: På grund af Intelligent Cluster System-teknologien frigiver MasterCO2re™ polymererne over tid og sikrer derved en ensartet  flydeevne og bearbejdelighed under transport og udstøbning af betonen. MasterCO2re™ er en løsning, der kan bruges året rundt, fordi bearbejdeligheden over tid fastholdes uden forsinkelse af afbindingen og hærdningen.
  • Enestående styrke: MasterCO2re™ fremmer dannelsen af cementhydrater med en tættere og mere homogen struktur, hvilket afspejles i en optimal styrkeudvikling.
  • Biocidfri teknologi: MasterCO2re™ er ikke tilsat biocider.

  ​Intelligent Cluster System-teknologi (ICS)

  MasterCO2re™ kan, takket være Intelligent Cluster System (ICS), straks frigive en andel af dets frit tilgængelige polymerer med henblik på vandreduktion. De finindstillede kemiske strukturer af forskellige klynger (clusters) tilpasser frigivelsesmekanismen af polymererne efter cementmatricens egenskaber og optimerer derved både fastholdelsen af bearbejdelighed og hydratiseringen af cementen. På den måde kontrollerer MasterCO2re™ absorptionshastigheden og sikrer betonen en konstant høj ydeevne.  Forenkling af produktionen af beton med reduceret klinkerindhold

  Reduktion af klinkerindholdet i beton er en nødvendig foranstaltning for at nå de nuværende mål for CO2-reduktion. Beton med reduceret klinkerindhold kan overordnet set fremstilles på tre måder:

  • Ved at skifte til cement med reduceret CO2-udledning.
  • Ved at holde cementmængden på det lavest mulige niveau, samtidig med at den ønskede styrke sikres.
  •  Ved at anvende en stor andel af supplerende cementmaterialer (SMC) i betonblandingen.

  Med forbedret bearbejdelighed, avanceret reologi og enestående styrkeegenskaber afhjælper MasterCO2re™ de velkendte udfordringer, der er forbundet med produktion af beton med lavt klinkerindhold. Derved hjælper produkterne betonindustrien med at nå bæredygtighedsmålene på en økonomisk rentabel måde uden at gå på kompromis med kvaliteten.

  Sammenlignet med den mest avancerede blandingsteknologi giver MasterCO2re™ mulighed for yderligere vand-reduktion uden negativ indvirkning på reologien. Effekten af mindre cementpasta opvejes af den reologiske forbedring der opnås med MasterCO2re™.  ​


  MasterCO2re 4010

  Superplastificeringsmiddel baseret på Intelligent Cluster System-teknologi til produktion af færdigbeton

  Kontakt

  Finn Møller Sørensen

  Finn Møller Sørensen

  Segment Manager Admixture Systems

  +45 40 56 62 12

  MasterCO₂re: Brochure

  MasterCO₂re: Brochure

  Ny teknologi til fremtidens beton

  MasterCO₂re Video

  Intelligent Cluster System-teknologi til produktion af beton med lavt klinkerindhold