Luk

Login

Log på med brugnavn og adgangskode

Login

Glemt adgangskode?

Can't access your account?

Vælg dit sprog

This page is available in the following languages:

  Vælg placering

  MasterKure 216 WB - voksbaseret curing til nyudlagt beton

  Styrket betonoverflade og færre svindrevner

  ​MasterKure 216 WB er et voksbaseret curingmiddel til nyudlagt beton, som hæmmer fordampning af vand i afbindingsperioden. Det styrker betonoverfladen og mindsker forekomsten af svindrevner.​

  MasterKure 216 WB har en høj vandtilbageholdelses-koefficient for at modvirke udtørring af den nyligt udstøbte beton. Produktet påføres den fugtige beton, når der ikke længere er en synlig vandfilm på overfladen (matfugtig). Det danner en beskyttende film på betonoverfladen, som hæmmer fordampning af vand i den kritiske afbindingsperiode. Den film, der dannes, bevarer tilstrækkelig fugt i betonen til at sikre fuld hydratisering af cementen, hvilket er afgørende for den optimale styrkeudvikling.

  Den hærdede beton er normalt stærkere og udviser en støvfri overflade med begrænset forekomst af revner, der skyldes udtørringssvind.​

  Anvendelsesområder 

  MasterKure 216 WB er egnet til gangarealer og kørebaner af beton (type VM) iht. De tyske tekniske leveringsbetingelser for flydende betoncuringmidler (Technische Lieferbedienungen für flüssige Beton- Nachbehandlungsmittel; TL NBM-StB 09). I overensstemmelse hermed har MasterKure 216 WB en vandtilbageholdelse på ≥ 85 %.

  ​Typiske anvendelsesområder:

  • Anlæggelse af veje, lufthavne, industrigulve, parkeringsanlæg og terrændæk
  • På byggepladser, til brokonstruktioner, etagebyggeri og underjordiske konstruktioner
  • Til betonelementer
  • Beton med klinkerreduceret cement

  Fordele ved MasterKure 216 WB curing

  • Effektiv udtørringsbeskyttelse af beton, som ikke skal
  • efterbehandles
  • Minimeret dannelse af svindrevner og revner generelt
  • Stærkere og støvfri betonoverflade
  • Kan påføres beton, mens den endnu fugtig
  • Økonomisk løsning

  Test/certificeringer

  • MasterKure 216 WB er certificeret iht. TL NBM-StB
  • MasterKure 216 WB er testet iht. TI-B-33

  Ikke til mellemcuring

  Til mellemcuring / midlertidig curing anbefales MasterKure 111WB. Find produktinformation om midlertidig curing med MasterKure 111WB.

  Bestilling

  ​Du kan bestille MasterKure 216 hos vores kundeservice:
  Tlf: +45 74 66 15 11
  E-mail: kundeservice-dk@masterbuilders.com

  Kontakt os gerne ved spørgsmål:

  Jesper Chrone
  Account Manager 
  +45 40 56 62 08
  jesper.chrone@masterbuilders​.com​


  ​​

  Downloads

  MasterKure 216 WB: Sikkerhedsdatablad

  pdf (372,30 Kb)

  MasterKure 216 WB: Teknisk datablad

  pdf (94,93 Kb)