Luk

Login

Log på med brugnavn og adgangskode

Login

Glemt adgangskode?

Can't access your account?

Vælg dit sprog

This page is available in the following languages:

  Vælg placering

  Entreprenører

  Master Builders Solutions leverer en komplet vifte af professionelle og gennemprøvede løsninger, service og support til bygge- og konstruktionsbranchen, som fokuserer på entreprenørers behov i alle faser af nybyggeri, renoverings- og vedligeholdelsesprojekter.

  Master Builders Solutions​' brede sortiment af produktsystemer er integreret med en gruppe af Master Builders Solutions​-konstruktionseksperter, hvis avancerede viden bygger på mere end 100 års erfaring i byggebranchen. Vi hjælper med at tilføre værdi til arbejdssteder ved at tilbyde entreprenører en enestående, omfattende systemstrategi. Vores lokalt forankrede konsulenter over hele verden vurderer udfordringerne i forbindelse med hvert enkelt projekt fra starten i overensstemmelse med lokale betingelser for at udvikle en komplet skræddersyet løsning. Ved at være i direkte dialog med dig kan vi identificere den rette produktkombination og strategier, tilbyde dig skræddersyet support på stedet, teknisk rådgivning og produkttræning for at forbedre anvendelsen, levetiden og sikkerheden.


  Fremstilling af beton

  Beskyttelse af beton

  Reparation af beton

  Understøbning

  Vandtætning og overfladebehandling

  Gulvbelægning

  Innovationer

  Løsninger til beboelsesejendomme

  Løsninger til erhvervsbygninger

  Løsninger til parkeringsdæk

  Løsninger til broer, skinner og veje

  Løsninger til drikkevands- og spildevandsanlæg

  Løsninger til elproduktionsindustrien

  Løsninger til den kemiske industri

  Løsninger til føde- og drikkevareindustrien

  Løsninger til medicinalindustrien

  Løsninger til elektronikindustrien

  Løsninger til konstruktioner i havmiljøer

  Løsninger til vindmøllefundamenter og -tårne

  Løsninger til sundhedssektoren

  Løsninger til skoler og institutioner