Entreprenører

BASF leverer under Master Builders Solutions-varemærket en komplet vifte af professionelle og gennemprøvede løsninger, service og support til bygge- og konstruktionsbranchen, som fokuserer på entreprenørers behov i alle faser af nybyggeri, renoverings- og vedligeholdelsesprojekter.

BASF's brede sortiment af produktsystemer er integreret med en gruppe af BASF-konstruktionseksperter, hvis avancerede viden bygger på mere end 100 års erfaring i byggebranchen. Vi hjælper med at tilføre værdi til arbejdssteder ved at tilbyde entreprenører en enestående, omfattende systemstrategi. Vores lokalt forankrede konsulenter over hele verden vurderer udfordringerne i forbindelse med hvert enkelt projekt fra starten i overensstemmelse med lokale betingelser for at udvikle en komplet skræddersyet løsning. Ved at være i direkte dialog med dig kan vi identificere den rette produktkombination og strategier, tilbyde dig skræddersyet support på stedet, teknisk rådgivning og produkttræning for at forbedre anvendelsen, levetiden og sikkerheden.


Fremstilling af beton

Beskyttelse af beton

Reparation af beton

Understøbning

Vandtætning og overfladebehandling

Gulvbelægning

Innovationer

Løsninger til beboelsesejendomme

Løsninger til erhvervsbygninger

Løsninger til parkeringsdæk

Løsninger til broer, skinner og veje

Løsninger til drikkevands- og spildevandsanlæg

Løsninger til elproduktionsindustrien

Løsninger til den kemiske industri

Løsninger til føde- og drikkevareindustrien

Løsninger til medicinalindustrien

Løsninger til elektronikindustrien

Løsninger til konstruktioner i havmiljøer

Løsninger til vindmøllefundamenter og -tårne

Løsninger til sundhedssektoren

Løsninger til skoler og institutioner