Schließen

Login

Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.

Login

Möchten Sie personalisierte Informationen über Produkte erhalten oder kundenspezifische Informationen herunterladen?

Registrieren

Haben Sie Ihr Passwort vergessen?

Können Sie nicht auf Ihren Account zugreifen?

Bitte wählen Sie Ihre Sprache

Diese Seite ist in folgenden Sprachen verfügbar:

  Bitte wählen Sie Ihren Standort

  ​Informatie voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens

  De verantwoordelijke partij voor de gegevensverwerking op het online sollicitatieportaal van de ondernemingsgroep, waarschijnlijk onder de naam MBCC Group, is:

  BASF Construction Solution GmbH (voor afsluiting)
  Salzachstraße 2 – 12
  68199 Mannheim

  Na afsluiting waarschijnlijk

  MBCC Group
  Salzachstraße 2 – 12
  68199 Mannheim

  U kunt ons op het bovenstaande adres bereiken voor eventuele vragen of opmerkingen. Dit geldt ook als u solliciteert naar een functie bij een MBCC Group groepsmaatschappij. 

  Wijzigingen in ons privacybeleid kunnen om juridische redenen onvermijdelijk zijn. Wij houden ons het recht voor om dergelijke wijzigingen te allen tijde door te voeren. Daarnaast verwijzen we naar onze grondslagen voor gegevensbescherming.

  1. Verzamelen van uw gegevens

  Uw persoonlijke gegevens worden verzameld en opgeslagen als u die aan ons verstrekt via

  • registratie op ons online portaal op de site van MBCC Group

  • het aanmaken en bijwerken van uw kandidaat-profiel

  • sollicitatie naar een functie aan de hand van uw gegevens

  • toelating tot onze Talentpool

  • verzending van uw gegevens naar ons, per e-mail of post

  • het verstrekken van uw gegevens aan ons op een carrièrebeurs of ander evenement

  In alle gevallen wordt u gevraagd om uw toestemming ten aanzien van ons privacybeleid; u kunt deze toestemming te allen tijde intrekken (zie ook punt 3). Volgens artikel 13, lid 2 (e) GDPR, zijn wij verplicht u te melden dat u niet verplicht bent uw gegevens aan ons te verstrekken. Zonder uw gegevens kunnen wij u echter niet opnemen in de sollicitatieprocedure. De categorieën van verwerkte persoonsgegevens omvatten met name uw contactgegevens (voor- en achternaam, land van verblijf, telefoonnummer, e-mailadres) en aanvullende gegevens over uw carrière (bijvoorbeeld cv, kwalificaties en diploma's, beroepservaring) en uw persoon (bijv. sollicitatiebrief, ambities). Hieronder kunnen ook speciale categorieën van persoonlijke gegevens vallen (zoals informatie over een beperking).

  Bij gebruik van de automatische diensten voor overdracht van persoonlijke gegevens op webportalen als XING, LinkedIn, Dropbox of Google Drive, worden uw gegevens eenmalig naar MBCC Group gestuurd. Er is geen permanente verbinding met de portalen.

  2. Verwerking van uw gegevens

  De gegevensverwerking heeft tot doel een arbeidsverhouding tot stand te brengen. De primaire wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1 (b) BBPR in samenhang met § 26 lid 1 BDSG. Bovendien kan de toestemming volgens artikel 6, lid 1 (a), S-GVO in combinatie met § 26, lid 2 BDSG worden gebruikt voor de vereiste toestemming voor gegevensbescherming. Is verwerking van uw gegevens gebaseerd op toestemming, dan heeft u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken, met toekomstige werking. 

  Door u te registreren op het online MBCC Group-portaal geeft u aan, dat u geïnteresseerd bent in een functie bij MBCC Group​ of een onderneming van MBCC Group. U gaat ook akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van de informatie, conform de hier beschreven doeleinden. Registratie is een onontbeerlijke stap in het sollicitatieproces en vereenvoudigt ook het solliciteren op uiteenlopende functies.

  U gaat ermee akkoord uw persoonlijke gegevens te verstrekken met het oog op de invulling van de functie, bovenop uw specifieke sollicitatie. Binnen ons bedrijf worden uw persoonlijke gegevens alleen doorgegeven aan personen en posten (bijv. personeelszaken, vakgebied, ondernemingsraad, vertegenwoordiging van ernstig gehandicapten), die deze nodig hebben om de sollicitatieprocedure uit te voeren, voor aanvaarding binnen ons talentprogramma of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. U beseft dat MBCC Group, als wereldwijd opererend bedrijf, het gegevensverwerkende rekruteringssysteem grensoverschrijdend toepast. Daarom kunnen uw persoonlijke gegevens internationaal worden doorgegeven aan alle MBCC Group-bedrijven wereldwijd. MBCC Group waarborgt de bescherming van uw persoonlijke gegevens wereldwijd middels interne richtlijnen en houdt zich aan de lokale wet- en regelgeving met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van gegevens.

  Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden buiten MBCC Group, tenzij u toestemming hebt gegeven of er een gewettigd belang is. Een dergelijk gewettigd belang bestaat met name als het nodig is om uw gegevens te verwerken voor onderzoek naar strafbare feiten (rechtsgrondslag artikel 6 lid 1 (f) BBPR in samenhang met § 26 lid 1 bepaling 2 BDSG) of voor een interne gegevensuitwisseling voor administratieve doeleinden (rechtsgrondslag artikel 6 lid 1 (f) GDPR). Elke derde partij die uw persoonlijke gegevens in opdracht van MBCC Group verwerkt, verplicht zich tot geheimhouding en naleving van dezelfde strenge veiligheidsmaatregelen van MBCC Group.

  3. Recht op informatie, mogelijkheid om te updaten en herroepingsrecht

  U kunt de door u verstrekte gegevens op uw online profiel te allen tijde raadplegen en bijwerken. U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die wij middels het online portaal hebben opgeslagen, rechtstreeks te bekijken en te corrigeren als u constateert dat deze gegevens onjuist of achterhaald zijn. Als enige bent u verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens.

  U kunt op elk moment sollicitaties via uw kandidatenprofiel intrekken en uw profiel verwijderen: ga naar "Instellingen" onder het tabblad "Opties". Houd er rekening mee dat eventuele lopende sollicitaties dan automatisch worden geannuleerd. Uw profiel met al uw persoonlijke gegevens wordt onmiddellijk verwijderd.

  Wilt u automatische meldingen over nieuwe vacatures ontvangen, dan kunt u dit aangeven bij het aanmaken van uw kandidatenprofiel of achteraf onder het tabblad "Opties" en "Vacaturewaarschuwingen". Hier kunt u gedetailleerde zoekprofielen definiëren en wordt u, afhankelijk van de door u geselecteerde periode, per e-mail op de hoogte gehouden. Wilt u deze e-mails in de toekomst niet meer ontvangen, dan kunt u op elk gewenst moment de vacaturemeldingen verwijderen. Als uw profiel is verwijderd, krijgt u ook geen meldingen van vacatures meer toegestuurd.

  U bent te allen tijde gerechtigd uw toestemming - m.b.t. gebruik van uw persoonlijke gegevens met toekomstige werking - in te trekken. Een e-mail naar jobs@mbcc-group.com is voldoende.

  4. Opslaan en wissen van uw persoonlijke gegevens

  Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is en zolang wij er een gewettigd belang bij hebben om ze te bewaren. Dit houdt in dat wij uw gegevens zes maanden na afloop van de betreffende sollicitatieprocedure - als u dus bent aangenomen of afgewezen - zullen verwijderen, tenzij andere wettelijke bepalingen langere bewaartermijnen voorschrijven. De sollicitatieprocedure wordt vervolgens geanonimiseerd in ons sollicitatiesysteem. U kunt, door uw sollicitatie in te trekken, op elk moment een sollicitatieprocedure stopzetten. In geval van een bevestiging houden wij ons het recht voor om uw sollicitatie langer te bewaren, mits de ingangsdatum meer dan zes maanden in de toekomst ligt.

  Liggen uw persoonlijke gegevens opgeslagen in de Talentpool, dan worden deze met inachtneming van de hierboven genoemde privacybeginselen gewist, met dien verstande dat wij u zullen verzoeken uw gegevens via e-mail te actualiseren indien u gedurende een periode van twaalf maanden uw profiel niet gebruikt of eraan werkt. Als u dan uw profiel niet meer bijwerkt, of actief bevestigt dat de gegevens nog steeds actueel zijn, verwijderen wij u uit de Talentpool en wissen wij uw persoonlijke gegevens.