Close

Login

Please login with your username and password.

Login

Can’t remember your accounts password?

Can't access your account?

Select your language

This page is available in the following languages:

  Please select your location

  MasterFlow

  MasterFlow -ENGLISH


  MasterFlow - world leading grouting solutions

  How do the MasterFlow grouting product systems work?

  MasterFlow is the industry’s leading range of grouting solutions from BASF that are specially formulated to deliver high-strength structural stabilization. MasterFlow products provide superior strength and precision alignment even in the most demanding of environments.

  What makes the MasterFlow system a unique grouting solution?

  The MasterFlow products are designed for ease of application and come with a complete system support that is provided by the Master Builder’s Solutions experts from BASF. Through our team of dedicated engineers and technical service force, we develop a clear strategy, identifying the right grouting materials and solutions for lasting security, stability and alignment.

  MasterFlow offers durability and alignment even in the most demanding of environments.

  Zero shrinkage and resistance to fatigue and vibrations are paramount to the MasterFlow line of cementitious and epoxy grouting products. Our grouts are capable of handling tensile, shear, compressive and dynamic forces, and ensure effective bearing-load distribution when grouting base plates and machinery bases.

  Precision Grouts

  High-precision, non-shrink cementitious or epoxy grouts are specifically engineered for void and duct grouting, chemical anchoring, precision machinery and element alignment.

  Wind Turbine Grouts

  Specially formulated for grouting on- and offshore wind turbine installations, they excel in long-term durability, high fatigue resistance and zero shrinkage in very harsh conditions, and guarantee a secure, fast and cost-effective installation.

  MasterFlow -LIETUVIŠKAI


  MasterFlow – pasaulyje lyderiaujantys tikslaus betonavimo sprendimai

  Kaip veikia MasterFlow tikslaus betonavimo produktų sistemos?

  MasterFlow yra pramonėje pirmaujantys BASF tikslaus betonavimo skiediniai, specialiai sukurti užtikrinti konstrukcijų įtvirtinimą, suteikiant aukštą konstrukcinį stabilumą. MasterFlow produktai suteikia užtikrintą stiprumą bei precizinį išlyginimą net ir pačiose reikliausiose aplinkose.

  Kuo MasterFlow sistema unikali?

  MasterFlow produktų serija buvo sukurta kartu su BASF Master Builders Solutions techninio vystymo komanda. Įsiklausydami į mūsų klientų poreikius ir glaudžiai su jais bendradarbiaudami, mes galime pristatyti tinkamus tikslaus betonavimo produktus ir sprendimus, užtikrinančius ilgalaikį saugumą, stabilumą bei išlyginimą.

  MasterFlow produktai užtikrina ilgaamžiškumą bei išlyginimą net ir reikliausiose aplinkose

  Nulinis susitraukimas, atsparumas nuovargiui bei vibracijai yra svarbiausi rodikliai, keliami MasterFlow cementiniams bei epoksidiniams tikslaus betonavimo produktams. Mūsų tikslaus betonavimo skiediniai yra pajėgūs perimti tempimo, šlyties, gniuždymo bei dinamines apkrovas ir užtikrina veiksmingą apkrovos paskirstymą liejant po pagrindų plokštėmis bei mechanizmų stovais.

  Tikslaus betonavimo skiediniai

  Aukšto tikslumo, nesusitraukiantys cementiniai ar epoksidiniai skiediniai, sukurti tuštumų bei kanalų užliejimui, cheminiam ankeravimui, tiksliam mechanizmų bei elementų išlyginimui.

  Vėjo turbinų betonavimo skiediniai

  Specialiai sukurti sausumoje bei jūroje statomų vėjo turbinų atraminių pagrindų tiksliam užbetonavimui, jie pranoksta ilgaamžiškumu, aukštu atsparumu nuovargiui bei nuliniu susitraukimu, esant labai atšiaurioms sąlygoms bei užtikrina saugų, greitą bei ekonomišką vėjo turbinų sumontavimą.