Close

Login

Please login with your username and password.

Login

Can’t remember your accounts password?

Can't access your account?

Select your language

This page is available in the following languages:

  Please select your location

  MasterKure

  MasterKure -ENGLISH


  MasterKure Curing Agents

  How do MasterKure curing agents work?

  The MasterKure product family is a comprehensive range of curing agents that form a protective film over fresh concrete to retain moisture and to maximize the hydration potential of the cement, resulting in optimum strength development and durability.

  What makes MasterKure a unique solution?

  By maintaining moist conditions within the concrete element, MasterKure promotes more complete hydration of the concrete. The properly cured concrete is then typically stronger and exhibits a dust free surface with a reduced potential of drying shrinkage cracks.

  Having the right admixture partner is vital for success.

  The MasterKure product family comes with the Master Builders Solutions technical support team from BASF. By listening to our customers and working closely with them we are able to introduce new and exciting products and develop specific solutions for the most efficient and cost-effective concrete production.

  MasterKure -LIETUVIŠKAI


  MasterKure apsauginės kietinimo priemonės

  Kaip veikia MasterKure apsauginės kietinimo priemonės?

  MasterKure produktų serija - tai visa eilė apsauginių kietinimo membranų, kurios sudaro drėgmę sulaikančią apsauginę plėvelę ant šviežio betono paviršiaus ir leidžia maksimaliai išnaudoti cemento hidratacijos potencialą, todėl gaunamas optimalus betonostipris ir ilgaamžiškumas.

  Kur slypi MasterKure sprendimo unikalumas?

  Išlaikydama drėgmę betoninio elemento viduje, MasterKure skatina pilną cemento hidrataciją betone. Teisingai kietintas betonas turi didesnį stiprį ir nedulkantį paviršių su sumažėjusiu potencialių džiūvimo įtrūkių kiekiu.

  Sėkmingam gamybos procesui labai svarbu turėti tinkamą priedus tiekiantį partnerį.

  MasterKure produktų serija buvo sukurta kartu su BASF Master Builders Solutions techninio vystymo komanda. Įsiklausydami į mūsų klientų poreikius ir glaudžiai su jais bendradarbiaudami, mes galime pristatyti naujus ir rinkoje jau esančius produktus bei specifinius sprendimus efektyviausiai ir ekonomiškiausiai betono gamybai.

  Downloads

  LT_TDL_MasterKure_111WB

  pdf (123.70 Kb)