Close

Login

Please login with your username and password.

Login

Can’t remember your accounts password?

Can't access your account?

Select your language

This page is available in the following languages:

  Please select your location

  MasterPozzolith

  MasterPozzolith -ENGLISH


  MasterPozzolith - Ready-to-use water-reducing admixtures for lower strength concrete.

  How does MasterPozzolith work?

  The established MasterPozzolith product family is a series of water-reducing admixtures that maximize the performance of lower strength concrete. These products, based on specific chemistry and dosage can reduce water and influence setting characteristics to desired levels. The result is quality concrete with good finishing properties for standard applications.

  What makes MasterPozzolith a unique solution for customers?

  These water-reducing admixtures can be used to increase slump and workability of concrete without adding water, or reduce water contents of concrete, thereby increasing strength while maintaining slump. The result is more workable concrete for contractors, or increased performance for applications requiring higher strength.

  Having the right admixture partner is vital for success.

  MasterPozzolith -LIETUVIŠKAI


  MasterPozzolith – paruošti naudoti vandens kiekį mažinantys priedai žemų stiprio klasių betonui

  Kaip veikia MasterPozzolith?

  Sukurta MasterPozzolith produktų serija yra vandens kiekį betone mažinantys priedai, kurie maksimaliai atskleidžia savo savybes mažų stiprio klasių betone. Šie produktai, kurių pagrindas yra specifinės cheminės medžiagos ir specialios jų dozės, gali iki tam tikro lygio sumažinti maišymo vandens kiekį ir įtakoti cemento rišimosi charakteristikas. Dėl to gauname kokybišką betono mišinį, turintį geras apdirbamumo savybes, skirtą standartiniam panaudojimui.

  Kur slypi MasterPozzolith sprendimo unikalumas, naudojant jį betono gamyboje?

  Šie vandens kiekį mažinantys priedai gali būti naudojami betono slankumui ir klojingumui padidinti, nepilant papildomo vandens, ar sumažinti maišymo vandens kiekį betone, tuo pačiu padidinant stiprį ir išlaikant tą patį slankumą. Rezultatas yra didesnio klojingumo betonas, kurį gauna rangovas, ar pagerintos betono savybės, susijusios su jo mechaniniu stipriu.

  Sėkmingam gamybos procesui labai svarbu turėti tinkamą priedus tiekiantį partnerį.

  MasterPozzolith 18BVC

  MasterPozzolith 18BVCS

  MasterPozzolith 501HE

  MasterPozzolith 50TB