Close

Login

Please login with your username and password.

Login

Can’t remember your accounts password?

Can't access your account?

Select your language

This page is available in the following languages:

  Please select your location

  MasterSeal

  MasterSeal -ENGLISH

  MasterSeal waterproofing and sealants

  How does MasterSeal work?

  The MasterSeal portfolio of hand and spray-applied waterproofing products are formulated to stop water leakages and moisture ingression in a variety of new and existing structures. Our versatile, market leading and innovative technologies are suitable for waterproofing all types of constructions including car parks, traffic decks, industrial sites, water management facilities for potable water and wastewater, pipes and belowground structures.

  What makes MasterSeal a unique solution for customers?

  Local construction expertise coupled with over 100 years of product manufacturing knowledge have led to countless high profile construction and waterproofing successes worldwide. Our global network of experts provides owners, investors, specifiers and applicators with the technical solutions necessary to complete challenging projects.

  In demanding applications such as those on parking decks, bridges and stadiums, where structures are constantly exposed to the elements and subject to abrasive conditions, our high-performance waterproofing traffic membranes deliver outstanding durability and long life cycles.

  The construction industry benefits from our detailed knowledge of the corrosive environment in wastewater facilities, coupled with over a century of concrete repair and protection knowledge. This positions BASF to be the leader in water management solutions worldwide. Our superior technologies are strenuously tested to ensure adherence to local standards and high performance under local environmental conditions.

  Watertight one-stop solutions for all structures

  Our tailored product combinations comprise the fastest and easiest to install technologies available. We create a complete system solution approach, resulting in the most cost-effective and time-efficient waterproofing solution for each individual project.

  Expert consultation and product compatibility between waterproofing and repair systems are essential to a successful project.
  •Traffic & Trafficable
  •Water & Watermanagement
  •Below Ground Systems

  MasterSeal -LIETUVIŠKAI


  MasterSeal hidroizoliaciniai produktai bei hermetikai

  Kaip veikia MasterSeal?

  MasterSeal hidroizoliaciniai produktai, kurie užnešami rankiniu arba purškimo būdu, yra sukurti vandens nuotėkiams bei drėgmės įsiskverbimui sustabdyti naujose bei esamose konstrukcijose. Mūsų įvairiapusiškos, pirmaujančios bei novatoriškos technologijos yra tinkamos įvairių tipų konstrukcijoms hidroizoliuoti, įskaitant automobilių parkavimo aikštelių pagrindus, transporto judėjimo zonas, pramonės objektus, geriamo bei nuotėkų vandens įrenginius, vamzdžius bei požemines konstrukcijas.

  Kuo MasterSeal yra unikali?

  Daugiau nei 100 metų patirtis statybos srityje prisidėjo prie daugybės statybos ir hidroizoliavimo projektų sėkmingo įgyvendinimo pasauliniu mastu. Mūsų pasaulinis ekspertų tinklas padeda savininkams, investuotojams, techninių specifikacijų rengėjams bei rangovams parinkti techninius sprendimus, būtinus sudėtingų projektų įgyvendinimui.

  Reikliausiuose projektuose, tokiuose, kaip automobilių stovėjimo aikštelių pagrindai, tiltai ir stadionai, kur konstrukcijos nuolat veikiamos trinties, mūsų aukštų eksploatacinių savybių hidroizoliacinės membranos, skirtos judėjimo zonoms, suteikia išskirtinį patvarumą bei ilgaamžiškumą.

  Statybų pramonė naudojasi mūsų išsamiomis žiniomis apie ardančią aplinką nuotekų valymo įrenginiuose. Tai suteikia BASF kompanijai pasaulinės lyderės poziciją vandentvarkos sprendimų srityje. Mūsų aukščiausios technologijos atitinka vietinių standartų reikalavimus ir efektyviai veikia vietos aplinkos sąlygomis.

  Vandens nelaidumo sprendimai konstrukcijoms

  Mes kuriame sisteminį sprendimo požiūrį, orientuotą į ekonomiškiausią ir laiko požiūriu efektyviausią hidroizoliacinį sprendimą kiekvienam atskiram projektui.

  Eksperto konsultacija, hidroizoliacinių bei remonto produktų suderinamumas yra esminiai faktoriai, siekiant sėkmingo projekto įgyvendinimo.
  •Transportas ir eismas
  •Vanduo ir vandentvarka
  •Požeminės sistemos

  Downloads

  EN_MasterSeal TC 373 - MTop 1324 A-R - Declaration of performance

  pdf (74.13 Kb)

  EN_MasterSeal TC 373 - MTop 1324 R - Declaration of performance

  pdf (74.31 Kb)

  EN_MasterSeal TC 681 - MTop 1324 A-R - Declaration of performance

  pdf (74.15 Kb)

  EN_MasterSeal TC 681 - MTop 1324 R - Declaration of performance

  pdf (74.19 Kb)

  LT_TDL_MasterSeal_501_502

  pdf (289.76 Kb)