MasterX-Seed 100 - innovatiivinen nanohiukkasia sisältävä nestemäinen betonin lisäaine


 

Aiemmin: X-Seed 100

Miten MasterX-Seed 100 toimii?

MasterX-Seed 100 X-SEED 100 on uusi innovatiivinen nanohiukkaisia sisältävä nestemäinen betonin lisäaine, joka kiihdyttää hydraatioreaktioita varhaisessa iässä (6-12 tunnin iässä betonin valmistuksesta). Tuotteen toiminta perustuu ainutlaatuiseen ja patentoituun ”kylvämisteknologiaan”, jossa nestemäisessä muodossa olevaa kalsium-silikaatti-hydraatti-kristallien kasvua pystytään kiihdyttämään.

MasterX-SEED 100 nopeuttaa betonin kovettumista sekä alhaisissa, että korkeissa lämpötiloissa. Poiketen perinteisistä betonin kiihdyttimistä, ainutlaatuisen tekniikan ansiosta voidaan saavuttaa merkittävästi korkeampia
varhaislujuuksia
ilman lujuuskatoa loppulujuuksissa. Betonin työstettävyysaika ei kuitenkaan lyhene ainetta käytettäessä, mikä on merkittävä etu verrattuna perinteisiin betoni-kiihdyttimiin.

MasterX-Seed 100 on keskeinen BASF’s Crystal Speed Hardening -konseptin ainesosa.

Crystal Speed Hardening konsepti tarjoaa seuraavia merkittäviä etuja betonin valmistajalle:

 • Tehokkaampi tuotantoprosessi
 • Energiankulutuksen pienentäminen
 • Materiaalien optimointi
 • Korkean laadun täyttäminen

Konsepti on osoitettu elementtiteollisuudelle ja sillä on edellytyksiä ylittää kaikki tämänhetkiset ratkaisut betonin lujuudenkehityksen nopeuttamisessa.

MasterX-Seed 100 käyttökohteet?

MasterX-Seed 100 on optimoitu kaikenlaisille betoneille, erityisesti elementtituotantoon, missä nopea varhaislujuuden kehitys on erityisen tärkeää. MasterX-SEED 100 on varteenotettava vaihtoehto lämpökäsittelylle ja mahdollistaa myös mm. lentotuhkan ja masuunikuonan käytön sementin seosaineena. Sideaineen klinkkeripitoisuutta voidaan pienentää, mutta siitä huolimatta saavutetaan esim. vaadittava muotinpurkulujuus.

MasterX-Seed 100 ominaisuuksia ja hyötyjä?

MasterX-Seed 100:lla on saatavissa seuraavia hyötyjä:

 • Kiihdyttää varhaislujuuksien saavuttamista kaikissa lämpötiloissa
 • Tuotantokapasiteetin optimointi on helpompaa
 • Vuorokautisia tuotantosyklejä voidaan lisätä (kaksi, kolme valukertaa vuorokaudessa)
 • Korkeampi muottien käyttöaste aikaisemman muottipurun ansiosta
 • Lämpökäsittelyn vähentäminen /jättäminen pois
 • Pienempiä investointi- ja käyttökustannuksia, jotka liittyvät elementtien jälkikäsittelyyn ja varastointiin
 • Mahdollistaa sementin käyttömäärän hallitun pienentämisen tuotannossa
 • Mahdollistaa myös alhaisemman lujuusluokan ja hitaamman sementin käytön; vähemmän klinkkeriä sisältävää sementtiä tai lisäämällä seosaineitten käyttömääriä (lentotuhka, kuona tai kalkkikivifilleri)
 • Vähentää sekundäärisen ettringiitin riskiä
 • Positiivinen vaikutus myös betonin pitkäaikaisiin kestävyysominaisuuksiin
 • Korkeampi tehtaan sekä valmistetun tuotteen EKO-tehokkuus CO2 -päästöjen pienentyessä.

Lataukset

MBS_DoP_Master_X-Seed_100

pdf (228,03 Kb)

MBS_SDS_Master_X-Seed_100

pdf (216,38 Kb)

MBS_TDS_Master_X-Seed_100

pdf (128,99 Kb)
Yhteystietomme Teaser Image

Yhteystietomme

Ota yhteyttä