Oplossingen voor constructies in een zeeklimaat

Langdurige blootstelling aan water kan voor beton nefast zijn. Master Builders Solutions van BASF richt zich zowel op oplossingen voor nieuwbouw als oplossingen voor de renovatie van constructies in een zeeklimaat, zoals pieren, havenconstructies, dammen, caissons, palen en stortsteen die aan een constante golfdalen, extreme weersomstandigheden en aantasting van zout water blootstaan.

Hulpstoffen die de effecten van destructieve elementen tegengaan

Voor betonstorting onder water bieden wij speciale anti-uitspoeling hulpstoffen die het beton de juiste vloeibaarheid geven om de gewenste sterkte en duurzaamheid te bereiken. Bovendien helpt het de impact op het onderwatercondities zo beperkt mogelijk te houden.
Onze snelle, betrouwbare en kosteneffectieve hulpstoffen combineren corrosie-inhibitors en waterdichte systemen om waterafstotend, ondoorlatend beton te maken dat beschermd is tegen chloride-indringing en zware weersomstandigheden.
Zorgvuldige aandacht op het moment van de bouw kan de verspreiding van scheurvorming, lekkages en achteruitgang tijdens de constructieve levensduur beperken. Ons streven naar kwaliteitsoplossingen en ons constante onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe producten en -systemen vinden aansluiting bij de wensen van onze klanten en geven constructies wereldwijd meerwaarde.

MasterPel: waterbestendige, anti-kalkaanslagmiddelen.

Complexe reparaties gemakkelijk gemaakt

In de loop van de tijd wordt de aantasting door roestvorming een groot probleem voor de bruikbaarheid van constructies in een zeeklimaat. Jarenlange blootstelling aan strenge omgevingsinvloeden, waterinfiltratie en de schadelijke effecten van chloriden, sulfaten en vorst- en dooicycli, alsook abrasie ten gevolge van het bezinksel in zeewater en de impact door schepen, leveren allemaal hun bijdrage aan de roestvorming op de wapening in het beton.
Master Builders Solutions levertnagenoeg elk herstel- en beschermingsproduct om de levensduur van beton in deze uiterst agressieve omstandigheden te verlengen. Dit assortiment marktleidende beton coatings en hydrofoberende coatings, snelwerkende betonherstelmortels en essentiële scheurherstelproducten voor beproefde en geteste kathodische bescherming die ideaal zijn voor constructie in een zeeklimaat.

MasterFlow hoogwaardige gietmortels voor duurzame grouting

 

Direct contact

Steven Van den Wyngaert

Product Manager Construction Systems