​Watertoren Feluy

Nieuwe watertoren volledig opgetrokken uit beton

De nieuwe watertoren was nodig om de bestaande metalen watertoren te vervangen en om eveneens te voldoen aan de stijgende vraag van de bedrijven op de plaatselijke industriezone, de tweede petrochemische pool van België na de haven van Antwerpen. De productieprocessen in de petrochemie vergen aanzienlijke volumes water die door de Intercommunale IDEA worden geleverd.
De bestaande watertoren uit metaal is niet bestand is tegen chloor, dat gebruikt wordt om het water te desinfecteren. Daarnaast werden stabiliteitsproblemen vastgesteld met de verankering van de vloerplaat. Aannemer Galère stelde daarom voor om de nieuwe watertoren volledig uit beton op te trekken.
De totale hoogte is 56,4 m met een opslagcapaciteit van 2.500 m³ drinkwater.

Belangrijk bij de bouw was dat een gesloten, homogeen oppervlak zonder voeg- of stortnaden werd verkregen en de constructie moet duurzaam in de tijd zijn. Om deze voorwaarden te verwezenlijken werd beroep gedaan op BASF - Master Builders Solutions.

Onze oplossing:

Om de watertoren naad- en voegloos te kunnen optrekken werd door de aanemer Galère voorgesteld om met glijbekisting te werken. Hierdoor kon de watertoren ook snel worden gebouwd.
Teneinde een goed resultaat te bereiken moet ook de betonsamenstelling aan specifieke voorwaarden voldoen. Om het stijgtempo te kunnen berekenen moet de uithardingstijd bekend zijn. Deze wordt medebepaald door de kwaliteit van het beton, de temperatuur en de gebruikte hulpstoffen.

  • Om de binding van het beton te vertragen, zodat het beton gedurende 7 tot 9 uren verwerkbaar  blijft werd de gebruiksklare vertragende hulpstof MasterSet R 130 gebruikt,
  • Voor de pijlers werd gewerkt met MasterGlenium SKY 576, een gebruiksklare vloeibare en sterk waterreducerende superplastificeerder speciaal ontworpen voor transportbeton.
  • Voor de bodemplaat en de wanden van het reservoir werd MasterGlenium SKY 593 ingezet, een hulpstof die geen risico is voor de verontreiniging van het drinkwater, mocht door microscheurtjes in de bekleding van het reservoir een contact tot stand komen met het beton.

Om het beton duurzaam te beschermen en om het risico op mogelijk falen te  beperken werd het beton bekleed met MasterSeal 550, een carbonatatieremmende, waterdichte flexibele cementgebonden coating dat op nieuw beton zowel bij positieve als negatieve waterdruk kan worden toegepast.

Projectreferentie

Fotogalerij

Design IDEA