​MasterLife SRA 860: Ontschuimer voor hulpstoffen voor beton

MasterLife SRA 860, ontschuimer voor hulpstoffen, is een vloeistof met een sterk ontluchtende werking voor toepassing in betonspecie. Door toevoeging van deze ontschuimer voor hulpstoffen zal lucht in de betonspecie worden verdreven.

Waar wordt de ontschuimer voor hulpstoffen MasterLife SRA 860 toegepast?

MasterLife SRA 860 wordt toegepast in de productie van transportbeton, prefab beton, ongewapend beton en gewapend beton. MasterLife SRA 860 wordt toegepast in betonspecie i nde consistentie gebieden (EN 206) S1 tot S5, F5 tot F7 en in zelfverdichtend beton.
MasterLife SRA 860, ontschuimer voor hulpstoffen, wordt geadviseerd voor toepassingen in betonspecie met een temperatuur van +5°C tot +30°C.