Cementfabrikanten

Onze klantbenadering sluit aan bij de eisen van cementfabrikanten

Cementfabrikanten zijn actief in een zeer uitdagende markt waarin vele actuele factoren spelen zowel op  economisch als op milieuterrein, alsook voor een groot aantal nieuwe eisen die het uiterste vragen van fabrieksfaciliteiten en personeel.

Naast verwachtingen om de slakfactor te verlagen, de productie-efficiëntie te verhogen en het totaalrendement van het cement te verbeteren, wordt van de mengmeester in toenemende mate verwacht het energieverbruik te optimaliseren en de CO2-uitstoot te reduceren.

Door middel van MasterCem - onderdeel van Master Builders Solutions - biedt BASF een innovatief assortiment maalhulpmiddelen, prestatieverhogers en speciale producten die gericht zijn op huidige en toekomstige wensen van cementfabrikanten. Ons productassortiment rust op jarenlange ervaring met cementgebonden materialen en een diepgaande kennis van de cementindustrie. Deze ervaring staat in verbinding met onze wereldwijd aanwezige betonspecialisten die de plaatselijke expertise en resources hebben om in alle fases van het productimplementatieproces speerpuntoplossingen aan te reiken.

MasterCem