Lavkarbon sprøytebetong med Master X-Seed

Redusert CO2-utslipp takket være lavkarbon sprøytebetong med Master X-Seed

Lavkarbon sprøytebetong med Master X-Seed

Miljøvennlig sprøytebetong med unik styrkeakselerator Master X-Seed

Fjellsikring med sprøytebetong er en viktig del av tunneldriften. Nå har BASF i tett samarbeid med Unicon, Skanska og Entreprenørservice utviklet en ny sprøytebetong som muliggjør et redusert CO2-utslipp på inntil 20 %.

Ved å benytte den unike styrkeakseleratoren Master X-Seed har det vært mulig å optimalisere betongresepten, slik at sementmengden kan reduseres betydelig. Dette oppnås uten og gå på kompromis med andre egenskaber. Den nye sprøytebetongen har minst like gode egenskaper som dagens referansebetong. Den nye sprøytebetongen har til og med bedre vedheft mot fjell enn referansebetongen. Tester viser også, at en kan oppnå reduksjon i tilsatt sprøyteakselerator.

Master X-Seed innvirker også til at sprøytebetongen er mindre følsom overfor temperatursvingninger.

Med Master X-Seed i sprøytebetongen sikres en rask og sikker fremdrift i tunnelprosjektet.

Lavkarbon sprøytebetong 

Temperatur-uavhengig teknologi

Som alle kjemiske reaksjoner går sementhydratiseringen langsommere ved lavere temperaturer og raskere ved høyere temperaturer. Master X-Seed er et unikt prehydratisert tilsetningsstoff som uansett temperatur akselererer den tidlige fasthetsutviklingen. Master X-Seed er aktiv ved alle temperaturer både sommer og vinter.

Temperatur uavhengig teknologi - Master X-Seed

Master X-Seed til betong ved lave temperaturer og under tidspress

Stadig flere prosjekt blir beskrevet med konstruksjonsbetong som lavkarbon-betong. MasterX-Seed tilsettes betongen og sikrer raskere fremdrift på bygget.

Master X-Seed benyttes også med fordel når byggeprosjektet er under tidspress, og ved behov for høy tidlig-styrke på betongen. Master X-Seed kan benyttes både ved ferdigbetong og betong til elementer og huldekkproduksjon.

Styrkeakseleratoren medvirker til lavere energiforbruk pga lavere oppvarmningsbehov, hurtigere herding og redusert CO2-udslip takket være et lavere cementforbruk.

Kontakt våre selgere/teknikere for å få mer informasjon.  Eller besøk oss på Fjellsprengningskonferansen d. 22.-23. november, hvor BASF er sølvsponsor.

FAKTA

Fordeler ved lavkarbon sprøytebetong med Master X-Seed:

  • Redusert CO2-utslipp på inntil 20 %
  • En betong som er mindre følsom for temperatursvingninger
  • En betong som har minst like gode egenskaper som dagens referansebetong
  • Bedre vedheft mot fjell
  • Redusert forbruk av sprøyteakselerator
  • Rask og sikker fremdrift i tunneler