BASF lanserer Master Builders Solutions - globalt varemerke for byggebransjen i Europa

  • Nye varemerker reflekterer BASFs dedikasjon til byggebransjen

  • Kobler sammen ekspertise på byggeteknikk med kjemisk knowhow

I dag kunngjorde BASF lanseringen av sitt nye globale varemerke, Master Builders Solutions, for byggebransjen i Europa. Dette globale varemerket styrker BASFs bransjeorientering og reflekterer vår dedikasjon til å forsyne byggebransjen med spesielt tilpassede produkter og løsninger fra én enkelt kilde.
Master Builders Solutions støtter seg på et antall suksessrike spesialvaremerker, som for eksempel Master Builders®, Glenium® og Ucrete®. "Dette globale varemerket er det neste kapittelet i den mer enn et århundre lange historien med løpende utvikling av løsninger for byggebransjen. Varemerket Master Builders Solutions representerer en samlet tilnærmingsmåte som setter oss bedre i stand til å møte våre kunders og partneres konkrete utfordringer i byggebransjen,” sier Dr. Tilman Krauch, President i BASFs Construction Chemicals-divisjon.

Ett merke for alle utfordringer i byggebransjen

Produkt- og tjenesteporteføljen under varemerket Master Builders Solutions omfatter forskjellige kjemiske løsninger for nybygg, vedlikehold, reparasjon og renovasjon av både bygninger og infrastruktur. Det dekker forskjellige produktsegmenter som for eksempel betongtilsetninger, sementtilsetninger, løsninger for gruvedrift og tunneldrift, beskyttelse og reparasjon av betong, fugemasser og gulvbelegg med høye ytelser.
Utvalget av produkter og tjenester som selges under varemerket Master Builders Solutions har fått et nytt og globalt navnsettingssystem. Denne globalt samordnede terminologien presenterer produktporteføljen på en klar og lett forståelig måte, og bidrar til at BASF kan støtte kunder og partnere over hele verden med produkter og tjenester av høy kvalitet. “Den gjennomgående konsistensen i varemerket Master Builders Solutions gir mer transparens og en optimal orientering mot våre kunder på verdensbasis. Dette setter oss bedre i stand til å kommunisere vår kompetanse, knowhow og erfaring innenfor kjemiske løsninger til byggebransjen,” sier Philipp Kley, sjef for BASF Construction Chemicals i Europa, og han legger til: “Vi skal nå vise vår unike og nære kontakt med kundene og våre partnere, og vår entusiasme for å rykke fremover, ved et antall events rundt omkring i Europa i februar og mars.”
Ved hjelp av dette globale varemerket skal BASF trekke sammen hele sin globale ekspertise og tilby bransjeledende løsninger for å støtte lokale partnere. “Markedssituasjonen i byggebransjen i Norge har gjennomgått store endringer i løpet av de siste årene. Ved hjelp av varemerket Master Builders Solutions gir BASF en global orientering og konsistens,” sier Frank Utheim, General Sales Manager BASF Construction Chemicals i Norge.

Om divisjonen Construction Chemicals

BASFs divisjon Construction Chemicals tilbyr avanserte kjemiske løsninger for nybygg, vedlikehold, reparasjon og renovasjon av strukturer: Vår omfattende portefølje omfatter betongtilsetninger, sementtilsetninger, kjemiske løsninger for underjordisk byggevirksomhet, vanntettingssystemer, tetningsmidler, systemer for reparasjon og beskyttelse av betong, fugemasser med høye ytelser, gulvbeleggsystemer med høye ytelser, flisreparasjonssystemer, ekspansjonskontrollsystemer og løsninger for beskyttelse av treverk.
Construction Chemicals-divisjonens 6400 ansatte utgjør et globalt samfunn av byggteknikkeksperter. For å løse kundenes konkrete byggtekniske utfordringer, fra konsept og helt frem til ferdigstilling av et prosjekt, kombinerer vi vår knowhow fra forskjellige områder av ekspertise i forskjellige regioner og trekker på erfaring fra et stort antall byggeprosjekter verden over. Vi henter frem globale BASF-teknologier og våre dybdekunnskaper om den lokale byggevirksomhetens behov for å utvikle innovasjoner som bidrar til at kundene våre lykkes bedre og til en bærekraftig byggebransje. Divisjonen driver produksjonsanlegg og salgssentre i mer enn 60 land og oppnådde er salg på cirka 2,3 milliarder euro i 2012.

Om BASF

BASF er verdens ledende kjemiselskap: The Chemical Company. Selskapets portefølje spenner fra kjemikalier, plast, høyytelsesprodukter og plantevernprodukter, til olje og gass. Vi kombinerer økonomisk suksess med miljøvern og sosialt ansvar. Gjennom vitenskap og innovasjon setter vi våre kundene i så å si alle bransjer i stand til å møte behovene i dagens og fremtidens samfunn. Våre produkter og løsninger bidrar til å bevare ressurser, sikre næringsmidler og forbedre livskvaliteten. Vi har oppsummert dette bidraget i selskapets formålserklæring: Vi skaper kjemi for en bærekraftig fremtid. BASF bokførte salg for 72,1 milliarder euro i 2012, og hadde mer enn 110 000 ansatte ved utgangen av året. BASFs aksjer noteres på børsene i Frankfurt (BAS), London (BFA) og Zurich (AN). Mer informasjon om BASF er tilgjengelig på Internett: www.basf.com.