BASF presenterer et innovativt vanntettings- og beskyttelsessystem til betong i spillvannsanlegg og miljøer utsatt for sterk kjemisk påvirkning

▪ MasterSeal 7000 CR-systemet tilbyr unike egenskaper basert på ny teknologi
▪ Full beskyttelse i ekstremt aggressive spillvannsmiljøer
▪ Betydelig forlengelse av levetiden for betongkonstruksjoner og raskere ibruktaking

MasterSeal 7000 CR 

Med MasterSeal 7000 CR fra Master Builders Solutions BASF presenterer BASF et innovativt produkt til beskyttelse av betongkonstruksjoner i ekstreme spillvannsmiljøer. Produktet bygger på selskapets nye teknologi, XolutecTM, og kombinerer på en unik måte påføringsmetoder og ytelsesegenskaper for å takle utfordringene i aggressive spillvannsmiljøer. 

«Vi utviklet den nye XolutecTM-teknologien for å løse problemene i utfordrende tekniske miljøer. Det er en innovativ og intelligent teknologi som kombinerer fordelene ved forskjellige kjemiske produkter og dermed fremstår som en helt unik løsning. Når materialet blandes på arbeidsstedet, dannes det et spesielt, kryssbundet ugjennomtrengelig produkt (XPN)», som forbedrer materialets overordnede egenskaper», forklarer Roland Nowicki, Vice President, BASF Construction Chemicals Europe.

Motstandsdyktig overfor biogene svovelsyreangrep

Påvirkningen av spillvann i oppsamlingsnettverk og behandlingsanlegg kan føre til rask nedbrytning av betongoverflater og korrosjon av armering og stålkonstruksjoner. MasterSeal 7000 CR er motstandsdyktig overfor slitasje og biogene svovelsyreangrep og er dermed perfekt egnet til de ekstreme forholdene i forbehandlings- og utluftingstanker, råtnetanker og avløpsrør. Produktets dynamisk og statisk rissoverbyggende egenskaper beskytter betongen, også ved forekomst av sprekker som ikke er av konstruksjonsmessig betydning. På den måten forlenges konstruksjonens levetid.

En annen viktig fordel ved denne nye kunststoffteknologien er toleransen for fuktighet, både i underlaget og i omgivelsene. MasterSeal 7000 CR kan påføres på svært fuktig underlag med sprøyte eller rulle, og den korte herdetiden muliggjør kontakt med vann allerede 24 timer etter påføring ved 20 °C. Denne kombinasjonen av egenskaper gir langvarig beskyttelse av betongen og betydelig raskere ibruktaking. Derfor er MasterSeal 7000 CR den ideelle løsningen til spillvannsanlegg.

«Vi er glade for å kunne lansere et unikt system med dokumenterte egenskaper som tilbyr bransjen en løsning som i betydelig grad forlenger levetiden for betongkonstruksjoner i anlegg», sier Markus Scherler, Head of Business Segment Management Europe – Industrial and Concrete Refurbishment by BASF. «MasterSeal 7000 CR demonstrerer BASFs engasjement for kontinuerlig utvikling av beskyttelsesprodukter til byggebransjen verden over.»

Les mer om MasterSeal 7000 CR

MasterSeal 7000 CR

MasterSeal 7000 CR

Se videoen om MasterSeal 7000 CR - Løsningen for ekstreme utfordringer med avløpsvann.