MasterTop-gulv fra BASF først med DGNB Navigator-merket

Mannheim, Tyskland – 23. februar 2015 – Etter registreringen på Navigator-plattformen til DGNB (Den tyske foreningen for bærekraftig bygg- og anleggsvirksomhet) har MasterTop-produkter fra BASF nå fått tildelt DGNB Navigator-merket. Med dette merket kan produsenten vise sitt engasjement for miljøet, samtidig som kundene får den veiledning og tydelige informasjon de trenger når de skal velge produkter. Kun produkter som har en produktspesifikk miljødeklarasjon eller lignende blir tildelt dette merket.

Prof. Alexander Rudolphi, formann i DGNB overrakte DGNB-merket på BAU 2015 i München til representanten fra BASF, Uwe Kundel, Sales Director Flooring i Tyskland, Østerrike og Sveits. Vi er svært stolte over å være den første produsenten av fugefrie polyuretan- og epoksygulv som får Navigator-merket fra DGNB. Dette gjenspeiler vårt kontinuerlige fokus på utvikling av miljøvennlige gulvprodukter som hjelper kundene å bygge bærekraftig og gir dem åpen og tydelig informasjon om emnet, sier Uwe Kundel.

DGNB Navigator-merket

Prof. Alexander Rudolphi, formann i DGNB, overrakte DGNB Navigator-merket til representanten fra BASF, Uwe Kundel, Sales Director Flooring i Tyskland, Østerrike og Sveits.

Foto: BASF
(sted: BASF sin
stand på BAU 2015
München, Tyskland)

De siste årene har vist at ønsket om et sunt og trygt miljø er stadig økende. Derfor er bærekraftig bygging viktigere enn noen gang. I den forbindelse driver DGNB ikke bare med byggsertifisering. De har også laget DGNB Navigator, som er en database med all relevant informasjon om byggevarer og bærekraftighet (www.dgnb-navigator.de). I tillegg gir det nye DGNB-merket kundene veiledning og tydelig informasjon. Gulvproduktene i MasterTop-serien er fra nå av tilgjengelige i denne databasen med alle nødvendige data og dokumenter, som for eksempel miljødeklarasjoner (EPD) og ytelsesdeklarasjoner (DoP).

God bestandighet og lave kostnader til vedlikehold gjør at de fugefrie MasterTop-gulvene uten løsemidler bidrar til en bærekraftig utvikling, som igjen fører til en positiv økologisk balanse i hele gulvets livssyklus. Gulvene er også testet i henhold til de strenge kriteriene fra AgBB (den tyske komiteen for helsemessig vurdering av byggematerialer) og samsvarer med utslippsstandarder, som for eksempel det nordiske Svanemerket og de franske VOC-forskriftene. MasterTop-gulvene bidrar dermed til et sunt inneklima og er derfor spesielt godt egnet til bruk i skoler, barnehager, kontorer, butikker og hotellrom.