Ucretegulv til Nortura Hærland

7 000 m2 robuste og hygieniske gulv til fjørfeslakteri

Ucretegilv til Nortura Hærland 

Nortura SA er et samvirkeforetak som eies av bønder, egg- og kjøttprodusenter og er Norges største merkevarehus innen for kjøtt- og eggprodukter. På Nortura Hærland, som er Nordens største fjørfjeslakteri, slaktes og foredles både kylling- og kalkunkjøtt.

I forbindelse med nybygg i bygg D på slakteriet i Hærland i 2014 valgte man å bryte vanen med å legge akryl- og hardbetonggulv. Valget falt i stedet på et robust, langtidsholdbart og hygienisk Ucretegulv.

Prosjekt: Nortura Hærland

Prosjektet avsluttet: 2015

Prosjektets størrelse: 7 000 m2

Entreprenør/utførende: Minor Industriplast AS

Hovedentreprenør: Veidekke Entreprenør AS

Markedssektor: Næringsmiddelindustri

Produkter brukt: Ucrete DP10 (6 mm)

Læs mere om prosjektet her