Lukk

Logg inn

Vennligst logg inn med ditt brukernavn og passord.

Logg inn

Can’t remember your accounts password?

Can't access your account?

Velg ditt språk

Denne siden er tilgjengelig på følgende språk:

  Velg sted

  Permeabel betongteknologi

  Permeabel betong, som også er kjent som betong uten eller med lav andel av fint tilslag, er en blanding av portlandsement, grovt tilslag, vann og tilsetningsstoffer. Da det er lite eller ingen sand i blandingen, inneholder porestrukturen mange hulrom som gjør at vann og luft lett trenger gjennom.

  Fordeler med permeabel betong:

  Nye føderale regler i USA om forvaltning av overvann gjør permeable betongsystemer til en levedyktig løsning. Ettersom amerikanske miljømyndigheter anerkjenner permeabel betong som god forvaltningspraksis, kan eiendomseiere med parkeringsplasser av permeabel betong oppnå poeng i miljøsertifiseringssystemet LEED. Permeabel betong kan brukes som et alternativ til komplekse dreneringssystemer og vannsamlingsområder ved at avrenning av overvann reduseres.

  BASFs tilsetningsstoffsystem for permeabel betong:

  For å takle utfordringene forbundet med produksjon av permeabel betong har BASF, under varemerket Master Builders Solutions, utviklet et system av tilsetningsstoffer for betongprodusenter. Denne innovative kombinasjonen inkluderer de sterkt vannreduserende tilsetningsstoffene MasterGlenium® og MasterPolyHeed®, tilsetningsstoffet MasterSet® DELVO for hydratiseringsregulering og det viskositetsmodifiserende tilsetningsstoffet MasterMatrix®.

  Tilsetningsstoffsystemet:

  1. Gjør tømming fra betongbilen lettere
  2. Øker bearbeidelsestiden med forbedret betongflyt
  3. Takler plasseringsutfordringer
  4. Øker komprimeringsstyrke og optimaliserer effektive hulrom
  5. Hindrer nedsynking av sementpasta

  Bruksområder for permeabel betong:

  • Parkeringsplasser
  • Innkjørsler
  • Fortau/gangstier
  • Gater/veiskuldre
  • Andre områder med lett trafikk