Lukk

Logg inn

Vennligst logg inn med ditt brukernavn og passord.

Logg inn

Can’t remember your accounts password?

Can't access your account?

Velg ditt språk

Denne siden er tilgjengelig på følgende språk:

  Velg sted

  Lone Star kjøper BASFs Construction Chemicals-enhet

   

  21. desember inngikk BASF og et datterselskap av det globale kapitalfondet Lone Star en kjøpsavtale om overdragelse av BASFs Construction Chemicals forretningsenhet. Kjøpesummen er 3,17 milliarder euro på kontant- og gjeldfri basis. Transaksjonen forventes gjennomført i tredje kvartal av 2020, forutsatt godkjenning fra relevante konkurransemyndigheter.

  «Vårt mål har vært å finne et nytt hjem til forretningsenheten Construction Chemicals der den kan utnytte sitt fulle potensiale», sier Saori Dubourg, styremedlem i BASF SE og ansvarlig for Construction Chemicals. «Som en del av Lone Star kan Construction Chemicals-teamet ha fokus på vekst med en bransjespesifikk tilnærming.»

  «BASFs forretningsenhet Construction Chemicals passer svært godt inn i porteføljen vår og kompletterer våre investeringer i byggematerialbransjen» sier Donald Quintin, President of Europe i Lone Star. «Vi setter stor pris på den bransjespesifikke kunnskapen og kompetansen som BASFs eksperter innenfor Construction Chemicals har. Dette understøttes av gode resultater takket være innovative produkter og en overbevisende FoU-portefølje. Vi ser frem til i fellesskap å følge en vekstorientert tilnærming.»

  Med mer enn 7000 ansatte har BASFs Construction Chemicals produksjonssteder og salgskontorer i mer enn 60 land og hadde i 2018 en omsetning på omtrent 2,5 milliarder euro. Inngåelsen av avtalen vil ha umiddelbar innvirkning på BASF-konsernets rapportering. Salg og inntjening fra Construction Chemicals-divisjonen er med tilbakevirkende kraft per 1. januar 2019 ikke lenger inkludert i salg, EBITDA og EBIT før spesielle poster for BASF-konsernet. Tall fra foregående år vil bli oppdatert i henhold til dette (oppdatert omsetning for BASF-konsernet i 2018: €60,2 milliarder; oppdatert EBITDA 2018: €8970 millioner; oppdatert EBIT for spesielle poster 2018: €6281 millioner). Frem til kontrakten er endelig inngått vil inntjening bli presentert under inntekter etter skatt for BASF-konsernet som en egen post («Inntekter etter skatt fra avsluttede aktiviteter»).

  Om Lone Star

  Lone Star er et privat kapitalfond som investerer globalt i eiendom, aksjer, kreditt og andre finansielle aktiva. Siden etableringen av det første fondet i 1995 har Lone Star etablert tjue kapitalfond med samlede kapitalforpliktelser på totalt omtrent 85 milliarder dollar. Lone Star er et ledende privat kapitalfond som investerer i byggematerial- og lignende bransjer. Fondet har omfattende internasjonal erfaring og en sterk portefølje som består av investeringer i både Europa og Nord-Amerika. For mer informasjon om Lone Star, se www.lonestarfunds.com.

  Pressekontakter

  Sara Luebking, Hill+Knowlton Strategies GmbH, Tlf.: +49 69 973 6263, Mobil: +49 174 341 9220, sara.luebking@hkstrategies.com

  Christina Pretto, Communications and Public Affairs, Lone Star Global Acquisitions, LLC, Tlf.: +1 212 849 9662, Mobil: +1 917 499 4260, cpretto@lonestarfunds.com

  Om BASF

  I BASF skaper vi kjemi for en bærekraftig fremtid. Vi kombinerer økonomisk suksess med miljøvern og sosialt ansvar. Det er ca. 122 000 ansatte i BASF-konsernet som bidrar til kundenes suksess innenfor de fleste sektorer og i nesten alle land i verden. Porteføljen vår er delt inn i seks segmenter: Kjemikalier, Materialer, Industriløsninger, Overflateteknologier, Ernæring og helse samt Landbruksløsninger. BASF hadde en omsetning på omtrent 63 milliarder euro i 2018. BASF-aksjer omsettes på børsen i Frankfurt (BAS) og som American Depositary Receipts (BASFY) i USA. Ytterligere informasjon på www.basf.com.

  Fremtidsrettede uttalelser og prognoser

  Denne publikasjonen inneholder uttalelser om fremtidige hendelser. Disse uttalelsene er basert på nåværende vurderinger og analyser gjort av konsernledelsen samt tilgjengelig informasjon. Fremtidsrettede uttalelser gir ingen garanti for at fremtidige hendelser eller resultatene av disse vil inntreffe. De avhenger av en rekke faktorer med ulik risiko og usikkerhet og kan være basert på antagelser som kan vise seg å være unøyaktige. BASF påtar seg ingen forpliktelse til å oppdatere uttalelser om fremtidige hendelser som fremkommer i denne pressemeldingen eller utover lovmessige krav.