Vinterbetong med Master X-Seed

Unngå stopp på byggeplassen i den kalde årstiden

Master X-Seed - Vinterbeton

Lave temperaturer kan få byggeplassledere til å svette. Med Master X-Seed blir betongstøping under vinterforhold langt mindre utfordrende. Poul Ehlers, Technical Manager Admixture Systems i Danmark og Norge, forklarer hvordan den innovative herdeakseleratoren fungerer og hvilke fordeler den gir.

Poul Ehlers - Vin´terbeton
Technical Manager Admixture Systems DK&NO, Poul Ehlers.

Hvilke utfordringer møter man på byggeplassen om vinteren?

I mange land i Europa er høsten og vinteren ensbetydende med krevende værforhold. Snø, is og spesielt temperaturer under frysepunktet kan forsinke byggeprosessen, og i verste fall stanse byggingen helt. Det kan true hele byggeprosjektet.

Hvilken innvirkning har slike værforholdene på betongen?

Et grunnliggende krav til produksjon av betong er å ivareta fasthetsutviklingen. Lave temperaturer om vinteren er dermed et stort problem, siden kulden gjør at herdeprosessen går langsommere. Enda vanskeligere er det å beskytte den ferske betongen mot å fryse til. I denne sammenhengen er tiden før den innledende avbindingen spesielt viktig.

Ofte setter man inne dyre og energiintensive tiltak for å hindre frost og sikre høy tidligfasthet. Slike tiltak omfatter oppvarmede blandestasjoner, oppvarmet forskaling, bruk av høyfast betong eller tilsetning av akseleratorer. Tradisjonelle akseleratorer og frosthindrende midler har kun en begrenset og kortvarig virkning.

Vinterbeton

Hvilke løsninger kan Master Builders Solutions tilby?

Vi anbefaler anvendelse av Master X-Seed i betongen - gjerne sammen med et frysepunktnedsettende produkt som MasterSet AC 220. Master X-Seed akselerer herdeprosessen fysisk og gjør den mer forutsigbar. Herdefasen starter på et tidlig stadium der sementhydratisering sørger for den nødvendige varmeutviklingen i betongen. På den måten fortsetter hydratiseringsprosessen på samme måte som under vanlige forhold, også ved lave temperaturer. Samtidig forebygger Master X-Seed de skadelige virkningene av tradisjonelle akseleratorer, som reagerer kjemisk. Med Master X-Seed kombinert med de superplastifiserende tilsetningsstoffene MasterEase eller MasterGlenium oppnår vinterbetong samme sluttfasthet som betong bearbeidet under varme værforhold – med samme utmerkede støpelighet.

Eksempel på temperaturutvikling i betong 

Vinterbetong

Hvordan virker Master X-Seed?

Som det første tilsetningsstoffet i bransjen er Master X-Seed et forhydratisert produkt bestående av fint fordelte , syntetisk fremstilte kalsiumsilikathydrater i en bruksklar oppløsning. Disse syntetiske CSH-krystallene stimulerer naturlig krystallutvikling i den ferske betongen, og akselerer på den måten herdeprosessen. Den innledende hvilefasen blir kortere, og hydratiseringen starter så å si umiddelbart. Denne teknikken, som kalles seeding eller krystalldannelse, gir en betydelig akselerasjon av betongherdingen, spesielt i de tidlige fasene av sementhydratiseringen.

 

Master X-Seed video
Se også Master X-Seed-video her!Les mer om Master X-Seed

 

Sikker betongreparasjon i den kalde årstiden

Klar til Vinteren
Les mer om MasterEmaco reparasjonsprodukter til lave temparaturer her.

 

 

Kontakt vores konsulenter

Sveinar Myklebust

 

Sveinar Myklebust
Key Account Manager Admixture, Ready-mix

+47 46 82 49 68
sveinar-johan.myklebust@basf.com

 

Richard Smith

Richard Smith
Account Manager Admixture Systems

+47 901 82 785
richard-john.smith@basf.com

 

Sondre Moe Pekeberg

 

Sondre Moe Pekeberg
Account Manager & Technical Support Admixture Systems

+47 477 14 357
sondre.pekeberg@basf.com