Master X-Seed 100 - unik herdningsakselerator

Herdningsakselerator der det er behov for høy tidligfasthet 

Master X-Seed 100 inneholder en suspensjon av krystaller bestående av nanopartikler spesielt utformet for å akselerere betongens hydrering i den tidlige fasen (6–12 timer). Teknikken er basert på en helt ny og unik teknologi, der dannelsen av kalsium silikat hydrat-krystaller blir kraftig akselerert. Master X-Seed 100 har også den egenskapen at den påvirker herdningen uavhengig av betongens temperatur. Lav, normal eller høy temperatur spiller ingen rolle.

Rask styrkeutvikling og redusert CO2-utslipp

 • Rask styrkeutvikling i alle temperaturintervaller
 • Fleksibel produksjonskapasitet
 • Økt antall produksjonssykluser (dobbelt eller tredoblet)
 • Bedre utnyttelse av form og tidligere avforming.
 • Reduksjon/eliminering av varmeherdning.
 • Reduserte investerings-/vedlikeholdskostnader av herdningsutstyr.
 • Mulighet for å redusere sementinnholdet til et minimum.
 • Muliggjør bruk av en lavere sementklasse og/eller øke bruken av kalkfiller, flyveaske eller slagg.
 • Mindre risiko for forsinket ettringittdannelse.
 • Redusert vannabsorpsjon.
 • Forbedret bestandighet
 • Forbedret økologisk profil gjennom reduserte CO2-utslipp.

Nedlastinger

Master X-Seed 100: Teknisk datablad

pdf (188,99 Kb)

Master X-Seed 100: Ytelseserklæring

pdf (677,03 Kb)

Master X-seed 100: Sikkerhetsdatablad

pdf (52,81 Kb)