MasterAir 11

Luftinnførende tilsetningsstoff for betong


Hvordan virker MasterAir 11?

MasterAir 11 er luftinnførende tilsetningsstoff som danner porer i betongen slik at vannet i kapillærporesystemet ikke sprenger betongen ved kulde.  Ved bruk av MasterAir 11 får man et meget stabilt system med små luftporer i betongen Stor spesifikk overflate og liten poreavstand.

MasterAir 11 kan anvendes i all betong med krav til frostbestandighet, dvs. all betong som utsettes for fukt og gjentatte fryse/tine vekslinger.

Hvis betongen er plassert i marint miljø, eller om det er tinesalter til stede, kreves høyere innhold av luftporer enn for normale betonger.

Kan også benyttes som støpeforbedrende tilsetning.

Ved bruk av MasterAir 11 oppnår man følgende:

  • Økt frostbestandighet.
  • Minsket permeabilitet.
  • Minsket separasjon og bleeding.
  • Forbedret bearbeidbarhet.
  • Klarer fryse- / tinevekslinger bedre enn betong uten MasterAir 11.
  • Stabilt luftporesystem.

Hva gjør MasterAir 11 til en unik løsning?

Ved bruk av MasterAir 11 får man et meget stabilt system med sor spesifikk overflate og kort poreavstand.

Nedlastinger

MasterAir 11: Sikkerhetsdatablad

pdf (124,32 Kb)

MasterAir 11: Teknisk datablad

pdf (126,36 Kb)

MasterAir 11: Ytelseserklæring

pdf (101,20 Kb)