MasterAir 140

Luftinnførende tilsetningsstoff for betong

Hvordan virker MasterAir 140?

MasterAir 140 er luft innførende tilsetningsstoff som danner porer i betongen slik at vannet i kapillær poresystemet ikke sprenger betongen ved kulde. Det er meget viktig å være klar over at tilsetning av luft i betongen reduserer fastheten i betongen.
MasterAir 140 kan anvendes i all betong med krav til frostbestandighet, dvs. all betong som utsettes for fukt og gjentatte fryse/tine vekslinger.
Hvis betongen er plassert i marint miljø, eller om det er tine salter tilstede, kreves høyere innhold av luftporer enn for normale betonger.
Kan også benyttes som støpeforbedrende tilsetning.
Ved bruk av MasterAir 140 oppnår man følgende:

  • Økt frostbestandighet.
  • Minsket permeabilitet.
  • Minsket separasjon og bleeding.
  • Forbedret bearbeidbarhet.
  • Klarer fryse / tine vekslinger bedre enn betong uten MasterAir 140.
  • Stabilt luftporesystem.

Hva gjør MasterAir 140 til en unik løsning?

Ved bruk av MasterAir 140 får man et meget stabilt system med små luftporer i betongen.

Nedlastinger

MasterAir 140: Sikkerhetsdatablad

pdf (42,62 Kb)

MasterAir 140: Teknisk datablad

pdf (126,77 Kb)

MasterAir 140: Ytelseserklæring

pdf (114,44 Kb)