​MasterEase 5003 - Superplastiserende tilsetningstoff med lav viskositet til produksjon av betong til elementindustrien

For betong med lav viskositet og reologisk stabilitet

MasterEase 5003 tilhører den nye generasjon av superplastiserende produkt, som er basert på polymere av polykarboksylater. Ny superplasitiserende teknologi tilfører avanserte reologiske egenskaper som reduserer betongens viskositet betydelig og gir større reologisk stabilitet.

Enklere utstøpning og etterbehandling

MasterEase 5003 gir mulighet for produksjon av høykvalitetsbetong med lavt vann/sement-tall uten tap av bearbeidelighet, noe som forbedrer betongens holdbarhet og utseende. Alt i alt et produkt med mange bruksområder. Spesielt for det nye superplastifiserende tilsetningsmiddelet er:

  • Lett å legge ut
  • God stabilitet
  • Kortere blandetid
  • Mindre betongsøl
  • Lett å kompaktere og etterbehandle
  • Pene overflater

Nedlastinger

MasteEase 5003: Sikkerhetsdatablad

pdf (188,26 Kb)

MasterEase 5003: Teknisk datablad

pdf (191,29 Kb)

MasterEase 5003: Ytelseserklæring

pdf (691,47 Kb)