​MasterFiber 080 - mikrofibre

Motvirker svinnriss

MasterFiber 080 er mikrofibre av polypropylen som motvirker svinnriss. Fiberne virker sammen og bygger opp en nettstruktur som reduserer svinn og belastningsutvikling. Ved bruk av et fiberinnhold på kun 0.2% volum reduserer den totale rissflaten med 30 til 40%.

Forbedrer betongens brannbestandighet

MasterFiber 080 forbedrer betongens brannbestandighet. Under en brann fører avskalling til rask tap av betongens overflatelag. Avskalling utsetter betongkjernen for branntemperaturer og øker dermed varmetransporten til betongkjernen og armeringen. Masterfiber- strukturen er spesielt effektiv til beskyttelse av bygnings konstruksjonen mot betongavskalling.

Fordeler med MasterFiber 080

MasterFiber 080 har følgende fordeler:

  • Reduserer tendensen til rissdannelse som følge av plastisk svinn
  • Virker stabiliserende i betong
  • Ingen korrosjon
  • Begrenset innvirkning på reologien
  • Ubetydelig slitasje på blandere og transportører

Nedlastinger

MasterFiber 080: Teknisk datablad

pdf (232,98 Kb)

MasterFiber 080: Ytelseserklæring

pdf (140,85 Kb)