MasterFinish RL 322

Syntetisk formolje til betongstøping på byggeplass og betongelementindustrien

Hvordan virker MasterFinish RL 322?

MasterFinish RL 322 er en syntetisk formolje til betongstøping på byggeplass og i betongelementindustrien. Reduserer friksjonen ved avforming.

MasterFinish RL 322 benyttes også til vedlikehold av blander og maskiner.

Hva gjør MasterFinish RL 322 til en unik løsning?

Spesielle tilsetninger i MasterFinish RL 322 muliggjør enkel avforming og fremstilling av fargemessig ensartede betongoverflater. Den lave viskositeten gir lett påføring og mindre forbruk. Ved korrekt tynn påføring har den ingen påvirkning på etterfølgende bearbeiding (puss, maling). Utfyllings-/isoleringsmateriale som f.eks. flamingo og lignende angripes ikke, heller ikke ved forhøyet temperatur.

Nedlastinger

MasterFinish RL 322: Sikkerhetsdatablad

pdf (334,74 Kb)

MasterFinish RL 322: Teknisk datablad

pdf (32,60 Kb)