MasterKure 127WB

Brukes som membran på nystøpt, herdende betong

Hvordan virker  MasterKure 127WB?

MasterKure 127WB  sprøytes på betongoverflaten for å beskytte mot for rask uttørking.

MasterKure 127 WB danner en membran, som reduserer vannfordampningen fra overflaten, noe som reduserer risikoen for svinnsprekker og svake betongoverflater.

Hva gjør MasterKure 127WB til en unik løsning?

MasterKure 127WB kan sprøytes på like etter utstøping og  danner en membran  etter få timer som normalt vil forsvinne av seg selv i løpet av ca. en måned.

MasterKure 127WB inneholder hverken organiske løsemidler eller voks, og er så å si luktfri. Oppfyller TI-B 33= 84% ASTM C-156-80a = 82%.

Hvordan oppfyller MasterKure 127WB kundenes krav?

MasterKure 127WB er et miljøvennlig herdemiddel med dokumentert effekt

MasterKure 127WB er velegnet til herding av alle betongtyper og kan brukes til alle typer støpearbeid på byggeplasser og i betongindustrien, for eksempel  bygging av broer og rullebaner, betongdekk, renseanlegg og betongelementer.

Nedlastinger

MasterKure 127WB: Sikkerhetsdatablad

pdf (136,60 Kb)

MasterKure 127WB: Teknisk datablad

pdf (34,99 Kb)