MasterLife WP 760

Vanntettende stoff til sement- og kalkbaserte betong- og mørtelblandinger

Hvordan virker MasterLife WP 760?

MasterLife WP 760 reagerer ikke med vannet i betong blandingen eller tilslags materialet.

MasterLife WP 760 inngår som et fast stoff i blandingen. Virkningen skjer fysisk slik at alle partikler belegges med produktet,

Hva gjør MasterLife WP 760 til en unik løsning?

 MasterLife WP 760 virker vanntettende i sement- og kalkbaserte betong- og mørtelblandinger. Ved bruk i farget betong og mørtel vil MasterLife WP 760 gjøre fargen klarere.

Blandetiden økes ikke ved bruk av MasterLife WP 760, og avbindingstiden endres ikke, eller kun minimalt ved normal dosering.

Hvordan oppfyller MasterLife WP 760 kundenes krav?

 MasterLife WP 760 forsterker farven, samtidig med at kalkutblomstring forhindres i vid utstrekning.

Nedlastinger

MasterLife WP 760: Sikkerhetsdatablad

pdf (41,79 Kb)

MasterLife WP 760: Teknisk datablad

pdf (32,69 Kb)