Bransjeledende betongbeskyttelse mot korrosjon

Korrosjonshemmeren MasterProtect 8000 CI gir dine betongkonstruksjoner vesentlig økt verdi og lengre levetid

Bruk av betong i infrastruktur og industrianlegg har hatt en økning uten sidestykke de siste 15 årene. Det samme gjelder bolig- og forretningsbygg. Men hvor lenge varer betongkonstruksjoner?

Lengre levetid for betongkonstruksjoner

Økt fokus på lengre levetid samt et voksende behov for rehabilitering og renovering av gamle bygninger har gitt stor etterspørsel etter beskyttelses- og reparasjonsteknikker som svarer til disse forventningene. Stadig vanskeligere klima-, miljø- og driftsforhold stiller nye krav til konstruksjoner som skal vare lenger.

Fordeler ved korrosjonshemmeren MasterProtect 8000 CI

MasterProtect 8000 CI - Cost reduction  40% reduserte kostnader

MasterProtect 8000 CI - Decade of construction  10 + år

Mer enn ti års erfaring og kunnskap fra byggbransjen. Våre lokale eksperter hjelper deg med å finne de beste løsningene for betongbeskyttelse.

MasterProtect 8000 CI - Ready to use  1 komponent

MasterProtect 8000 CI er en 1-komponent korrosjonshemmer – den er klar til bruk uten behov for ekstra materialer.

Hvordan virker MasterProtect 8000 CI?

MasterProtect 8000 CI trenger inn i betongen og hemmer den elektrokjemiske korrosjonsprosessen mellom kamstålet og klorionene, oksygen og fuktighet som finnes i betongen. Det er en pustende, diffusjonsåpen behandling.

  • 1-komponent, klar til bruk

  • Lav viskositet

  • Klar væske som sprøytes på med enkelt utstyr.

Betongkonstruksjoner trenger beskyttelse fra korroderende stoffer

1. Bygninger i kystområder

Buildings located in costal areas

2. Marine konstruksjoner som kaier, moloer, broer i soner med direkte sjøsprøyt

Typical marine structures

3. Industritanker, siloer eller bassenger i kontakt med klorholdig vann eller utsatt for luftbåret salt

4. Områder eksponert for store mengde veisalt, f.eks. parkeringsdekker

5. Broer eksponert for saltholdig luft eller sprøyt fra saltvann

Besparelser på lang sikt

Vi kan dokumentere kostnadseffektiviteten

 MasterProtect 8000 CI - Saving costs

BASF har benyttet seg av eksperter i bransjen for å utvikle et analyseredskap som kan hjelpe kundene våre med beregning av livssykluskostnader (LCCA).
Analyseresultatet kan enkelt formidles til prosjektteamet i form av en rapport.

MasterProtect 8000 CI: Lavest totalkostnad

 

Nedlastinger

MasterProtect 8000 CI: Sikkerhetsdatablad

pdf (200,34 Kb)

MasterProtect 8000 CI: Teknisk datablad

pdf (683,34 Kb)

Kontakt

Hans Kristian Knobel

Hans Kristian Knobel

Key Account Manager Construction Systems BASF

+47 41 76 87 09