MasterRoc MP 325 – Løsemiddelfritt, hydrofilt injeksjonsmiddel med lav viskositet for fjellinjeksjon og konsolidering av sand- og siltlag.

Tidligere: MEYCO MP 325

Hvordan virker MasterRoc MP 325?

MasterRoc MP 325 er et en-komponents injeksjonssystem basert på nanometrisk kolloidal silikasuspensjon. Åpningstiden kan justeres ved hjelp av en 10 prosent løsning med NaCl som akselerator. Geltiden kan justeres ved å endre mengden akselerator for MasterRoc MP 325 som tilsettes komponent A. På grunn av produktets hydrofile egenskaper er det også god vedheft mot våte overflater. Produktet skummer ikke, så vedheftet påvirkes ikke negativt. Utstyret kan enkelt rengjøres med vann. MasterRoc MP 325 er utviklet for stabilisering av sand- og siltbaserte lag og til injisering i fine sprekker i fjellet.

Anbefalt for bruk innen:

 • Stabilisering av skråning i fjell
 • Grunnforbedring
 • Forinjeksjon for tunnelprosjekter
 • Vanntetting av eksisterende tunneler
 • Vanntetting og stabilisering av gruver

Hvilke unike egenskaper har MasterRoc MP 325?

 • Svært lav viskositet
 • Bearbeidbar mellom 5 °C og 40 °C
 • Enkelt blande- og pumpeutstyr, som utstyr som brukes til sementinjeksjon, kan brukes.
 • Kan brukes med både en- og to-komponentspumper

Hva er fordelene ved MasterRoc MP 325?

 • Trenger dypt inn
 • Kontrollert geltid ved bruk av en 10 prosent løsning med natriumklorid (NaCl) som akselerator
 • Forbedret driftssikkerhet, redusert miljøpåvirkning og lavere håndteringskostnader
 • Ikke aggressiv
 • God vedheft til våte overflater
 • Miljøvennlig, inneholder ikke løsemidler eller giftige komponenter

Nedlastinger

MasterRoc MP 325: Sikkerhetsdatablad

pdf (137,17 Kb)

MasterRoc MP 325: Teknisk datablad

pdf (223,94 Kb)