MasterRoc MP 364 Flex –Svært reaktiv, to-komponent flammebestandig polyurea silikat-basert injeksjonsharpiks for stabilisering av lag

Tidligere: MEYCO MP 364 Flex

Hvordan virker MasterRoc MP 364 Flex?

MasterRoc MP 364 er en to-komponent, løsemiddelfri polyurea silikat-basert injeksjonsharpiks som er spesielt laget for hurtig stabilisering av lag og tetting mot vann.

Anbefalt for bruk innen:

 • Stabilisering av kull- og fjellag ved utbygging og gruvedrift
 • Stabilisering av oppsprukket fjell i veier, sjakter og langvegger
 • Stabilisering av skråninger
 • Tetting mot gass og vann
 • Reparasjon av sprekker i betong
 • Bruk under vann

Hvilke unike egenskaper har MasterRoc MP 364 Flex?

 • Ekspanderer ikke ved kontakt med vann og absorberer ikke vann
 • Trenger inn i sprekker på mer enn 0,14 mm
 • Viser god vedheft til våte underlag og underlag med lite friksjon
 • Like rask reaksjon under tørre forhold som under vann
 • Svært hurtigreagerende materiale som gir konstruksjonen styrke og fleksibilitet
 • Flammebestandig

Hva er fordelene ved MasterRoc MP 364 Flex?

 • Kortere nedetid under injeksjonsoperasjoner
 • Reduserer rasfare som ofte er et resultat av ustabile grunnforhold
 • Bedre sikkerhet for personellet på grunn av lavere eksoterme temperaturer
 • Høyere produktivitet

Nedlastinger

MasterRoc MP 364 Flex: Teknisk datablad

pdf (57,37 Kb)