MasterSeal 590 - mørtel til tetting av aktiv vandlekkasje

Mørtel med meget rask binding for tetting av vanninnsig

MasterSeal 590 er en hurtigstivnende sementbundet mørtel. MasterSeal 590 stopper vanninfiltrasjoner i sprekker, fuger og hull i betong og murarbeid. Kan med hell brukes i overgangen mellom gulv og vegg i kjellere. MasterSeal 590 brukes også til å tette sprekker og konstruksjonsfuger i reservoarer eller byggverk under bakken. Man kan også forankre bolter med MasterSeal 590.

MasterSeal 590 er en sikker løsning for å stoppe innsig av vann før det påføres sementbundne eller polymerbundne membraner. MasterSeal 590 er kloridfri og vil ikke forårsake rustdannelse på armeringen. MasterSeal 590 ekspanderer når den bindes og sørger for effektiv tetting av vanninnsig.

Hurtigstivnende sementbundet mørtel til vandtetting

MasterSeal 590 er enkel å bruke og skal kun blandes med vann. MasterSeal 590 stopper innsig av vann effektivt der vanlig mørtel spyles inn av vannet som siver inn.

MasterSeal 590 herder raskt, slik at en vanntett membran raskt kan påføres.

MasterSeal 590 er produktet med stor P for vanntetting i kombinasjon med våre MasterSeal-membraner.

Nedlastinger

MasterSeal 590: Sikkerhetsdatablad

pdf (227,39 Kb)

MasterSeal 590: Teknisk datablad

pdf (660,44 Kb)

Kontakt

Hans Kristian Knobel

Hans Kristian Knobel

Key Account Manager Construction Systems BASF

+47 41 76 87 09