MasterSeal 7000 CR - Løsningen for ekstreme utfordringer med avløpsvann

Betonginfrastrukturen i renseanlegg for avløpsvann er utsatt for komplekse fysiske og kjemiske belastninger. MasterSeal 7000 CR er spesielt utformet for å håndtere disse utfordringene.

Unik kombinasjon av påførings- og ytelsesegenskaper

MasterSeal 7000 CR er motstandsdyktig overfor slitasje og biogene svovelsyreangrep og dermed perfekt egnet til de ekstreme forholdene i forbehandlings- og utluftingstanker, råtnetanker og avløpsrør. Dynamisk og statisk rissoverbyggende egenskaper ved produktet beskytter betongen mot rissdannelse og forlenger konstruksjonens levetid.

  Dokumentert holdbarhet


    

Produktegenskaper


 Rask og enkel påføring med rulle eller sprøyte ved temperaturer fra 5oC to 35oC

 Fremragende herdeegenskaper reduserer nedetiden

 Spesifisert kjemikalieresistens, inklusive høye konsentrasjoner av biogen svovelsyre

 Rissoverbyggende ved riss opptil 0,7 mm

 Maksimal fuktighetstoleranse, inklusive påføring på fuktige underlag

Rask og enkel påføring – også på fuktige underlag

Takket være den enkle påføringen med med sprøyte eller rulle samt kompatibiliteten med fuktige underlag er MasterSeal 7000 CR spesielt godt egnet til bruk i spillvannsanlegg. Nedetiden – som alltid er problematisk når man skal stanse et spillvannsanlegg – er også redusert på grunn av den korte herdetiden som muliggjør kontakt med vann allerede 24 timer etter påføring ved 20 °C.

Sprøytepåføring

Rask og enkel påføring med sprøyte ved temperaturer fra 5oC to 35oC

Video: SprPåføring av MasterSeal 7000 CR med sprøyte

Manuell påføring

Rask og enkel påføring med rulle ved temperaturer fra 5oC to 35oC

Video: Påføring av MasterSeal 7000 CR med rulle

Utfordringer knyttet til behandling av avløpsvann

1. Sterk vannstrøm som inneholder faste partikler > slitasje

2. Kryp i betong og korrosjon av stålarmering > riss, lekkasje og skade på konstruksjonen

3. Forekomst av kjemikalier og miljø for biogene svovelsyrer > kjemisk angrep

Forlenger konstruksjonens levetid og reduserer vedlikehold og reparasjon

Bruksområder

  • Behandling av spillvann fra industrien og urbane strøk både i innstrømmings- og utstrømmingsområder
  • Biogassanlegg
  • Sekundær oppsamling i industrien
  • Kloakk- og avløpsvannsrør

Råtnetank på et renseanlegg i Poznan, Polen

Oppsamlingsbasseng på et renseanlegg i Málaga, Spania

Kjemisk beskyttelse av kummer i Italia

Kjemisk beskyttelse av fendere i Italia

Nedlastinger

MasterSeal 7000 CR: DoP EN

pdf (564,05 Kb)

MasterSeal 7000 CR: System datablad

pdf (145,22 Kb)

MasterSeal M 790: DoP

pdf (564,04 Kb)

MasterSeal M 790: Sikkerhetsdatablad

pdf (521,74 Kb)

MasterSeal M 790: Teknisk datablad

pdf (323,52 Kb)

MasterSeal P 770: Teknisk datablad

pdf (194,68 Kb)

Kontakt

Hans Kristian Knobel

Hans Kristian Knobel

Key Account Manager Construction Systems BASF

+47 41 76 87 09

MasterSeal 7000 CR

MasterSeal 7000 CR

Se videoen om MasterSeal 7000 CR - Løsningen for ekstreme utfordringer med avløpsvann.