MasterSeal P 682 - Spesialprimer for påføring på MasterSeal vanntettingsmembraner på glass og glasserte fliser

Hva er MasterSeal P 682 og hvor brukes det?

MasterSeal P 682 er en spesialprimer for bruk på glass og glasserte keramikkfliser før påføring av MasterSeal polyurea, polyuretan eller epoxy membraner på vanntettings- systemer for tak eller parkeringsgulv.

MasterSeal P 682 er et 1-komponentprodukt og har lav viskositet. Derfor er det meget enkelt å påføre med kost eller korthåret malerrulle, eller ved å stryke den utover med en myk klut.

MasterSeal P 682 er en essensiell del av verktøyene i vanntettingssystemet for tak og parkeringsgulv

MasterSeal P 682 har utmerket vedhefting på underlag av glass og glasserte keramikkfliser som normalt har meget lav porøsitet.

MasterSeal P 682 har meget lavt forbruk og kort tørketid før neste påføring slik at man unngår dødtid på byggeplasser mellom påføring av de forskjellige lagene i MasterSeal vanntettingssystemene.

MasterSeal P 682 er i overensstemmelse med EU-direktiv 2004/42/EF (VOC-direktivet) og inneholder mindre enn den maksimale grensen for tillatt innhold av flyktige organiske forbindelser (VOC - Volatile Organic Content).

Hvilke fordeler kan du få med MasterSeal P 682?

Som en del av verktøysettet med primere for MasterSeal vanntettingssystemer for tak og parkeringsgulv, komplementerer MasterSeal P 682 de andre MasterSeal P primerne for å sikre vedhefting for vanntettingssystemet på alle underlag.

Fullgod hefteevne membransystemer hindrer vannsirkulasjon mellom lagene selv om det foreligger en lekkasje, og bidrar til detektering, lokalisering og reparasjon.

MasterSeal P 682 sikrer vedhefting for vanntettingsmembraner på underlag av glass og glasserte keramikkfliser.

MasterSeal P 682  løser vedheftingsproblemet som flere vanlige primere har med lav porøsitet i glass og glasserte keramikkfliser.

Nedlastinger

MasterSeal P682: Teknisk datablad

pdf (77,61 Kb)

Kontakt

Hans Kristian Knobel

Hans Kristian Knobel

Key Account Manager Construction Systems BASF

+47 41 76 87 09