​MasterSeal Traffic 2274 - Økonomisk, ikke-rissoverbyggende beleggsystem for parkeringsdekk

Hva er MasterSeal Traffic 2274, og hvor brukes det?

MasterSeal Traffic 2274 er et økonomisk, ikke-rissoverbyggende beleggsystem for parkeringsdekk.
MasterSeal Traffic 2274 oppfyller forskriftene i EN 1504-2 og den tysk DIN V 18026, klasse OS 8.
MasterSeal Traffic 2274 kan brukes på mellomdekker og ramper, der det trengs en robust, ikke-rissoverbyggende, estetisk belegning. Systemet kan brukes på inneområder.

Kontakt

Hans Kristian Knobel

Hans Kristian Knobel

Key Account Manager Construction Systems BASF

+47 41 76 87 09