Ucrete HPQ – gulv med farget kvartssand for attraktive miljøer

Hvordan virker Ucrete HPQ?

Unik, robust polyuretanharpiksteknologi med enestående bestandighet overfor aggressive kjemikalier, kombinert med estetisk farget kvartssand – det er Ucrete HPQ. Ucrete  HPQ har en lett strukturert overflate som gir et sikkert og attraktivt gulv i våte miljøer.

Nøye utvalgte råmaterialer og bruk av spesialutdannede håndverkere sikrer best mulig installasjon og lang levetid.

Hva gjør Ucrete HPQ til en unik løsning?

Ucrete HPQ-gulvets kombinasjon av estetikk og kjemikalieresistens er unik løsning, som tilfredsstiller etterspørselen etter attraktive arbeidsmiljø.

Ucrete  HPQ tilfredsstiller etterspørselen innen forskjellige sektorer i industrien etter attraktive gulv

Ucrete  HPQ-gulv er tette og ugjennomtrengelige for væsker og gir et ideelt gulvbelegg i alle våte produksjonsmiljøer innen- og utendørs, i matforedlings- og drikkevareindustrien, den farmasøytiske industrien, den kjemiske industrien og andre steder der det er behov for et attraktivt gulv med farget kvartssand.

Til produksjonsmiljøer der man håndterer løsemidler eller fine organiske pulver, finnes det en antistatisk versjon, Ucrete  HPQAS

Ucrete  HPQ-gulv er tolerante overfor fukt i underlaget, og den raske herdningen gjør det lettere å holde stramme tidsplaner og reduserer nedetiden ved renoveringsprosjekter.

Kombinasjonen av bestandighet overfor temperaturer, kjemikalier, slag og slitasje sikrer at et korrekt spesifisert Ucrete-gulv holder i mange år. Når man tenker over hygiene- og sikkerhetsrisikoen som er forbundet med defekte gulv, samt utgifter til arbeidstid og tapt produksjon når gulvene må skiftes ut, er det innlysende at Ucrete-gulv gir mest valuta for pengene, fordi det er gulv som har lang levetid.

Ucrete-gulv har vært utbredt i hele matforedlingsindustrien i mer enn 40 år, og mange av de eldre gulvene er fremdeles i bruk. De er offisielt godkjent for anlegg der det brukes HACCP-baserte sikkerhetssystemer til matvarer. De er løsemiddelfrie og er tildelt Eurofins' Indoor Air Comfort Gold-sertifikat. De forurenser ikke matvarer, selv under påføringen, og bidrar ikke til biologisk vekst.

Ucrete setter standarden innenfor matforedlingsindustrien med et langtidsholdbart ytelsesnivå og uavhengige sertifiseringer.

Ucrete HPQ er enestående når det kommer til rask installasjon av gulv farget med kvartssand i våte produksjonsmiljøer.

Nedlastinger

Ucrete HPQ EP: DoP

pdf (101,47 Kb)

Ucrete HPQ PU: DoP

pdf (101,38 Kb)

Ucrete HPQ og HPQ AS: Teknisk datablad

pdf (1,10 Mb)

Ucrete HPQAS EP: DoP

pdf (101,55 Kb)

Ucrete HPQAS PU: DoP

pdf (101,52 Kb)