Sementprodusenter

Vår kundetilnærming samsvarer med sementprodusentenes behov

Sementprodusenter opererer i en av verdens tøffeste bransjer og står overfor både økonomiske og miljømessige utfordringer så vel som en rekke nye krav som presser både anlegg og personalressurser til smertegrensen.

I tillegg til at det forventes at møllevirksomheter skal redusere klinkerandelen, øke produksjonseffektiviteten og forbedre sementens generelle ytelse, forventes det i økende grad at de også skal optimalisere energiforbruket og redusere CO2-utslipp.

Gjennom MasterCem – som er en del av Master Builders Solutions – tilbyr BASF en rekke hjelpemidler til oppmaling, ytelsesforbedrende midler og spesialprodukter som er myntet på sementprodusentenes nåværende og kommende behov. Porteføljen våre bygger på lang erfaring med sementbaserte materialer og inngående kjennskap til sementbransjen. Denne erfaringen er forbundet med våre globalt plasserte sementspesialister, som besitter lokal ekspertise og ressurser til å levere løsninger av første klasse gjennom alle faser av produktimplementeringen.

MasterCem


Sementanlegg