Betongprodusenter

Varemerket Master Builders Solutions fra BASF er en ledende leverandør av innovative tilsetningsstoffer for betong som brukes i markedssegmentene for ferdigblandet betong, ferdigstøpt betong, plasstøpt betong, dekkearbeid, underjord og prefabrikerte betongelementer.

Produsenter av ferdigblandet betong

Produsenter av ferdigstøpt betong

Produsenter av plasstøpt betong


En gruppe betongprodusenter på en anleggsplass. I bakgrunnen: fire betongbiler.