Entreprenører

Under varemerket Master Builders Solutions leverer BASF et komplett utvalg av profesjonelle, velprøvde løsninger, service og kundestøtte til bygg- og anleggsbransjen, med fokus på entreprenørers behov gjennom alle fasene i bygge-, renovasjons- og vedlikeholdsprosjekter.

BASFs brede portefølje med produktsystemer støttes av et globalt BASF-team med bygg- og anleggsspesialister som har en inngående kunnskap som bygger på mer enn 100 års erfaring innen bygg- og anleggsbransjen. Vi tilfører verdi til anleggsplasser ved å tilby entreprenører en unik, omfattende systemtilnærming. Våre lokalt baserte konsulenter over hele verden vurderer utfordringene ved hvert enkelt prosjekt fra starten av i tråd med lokale forhold for å utarbeide en komplett, skreddersydd løsning. Ved å samarbeide direkte med deg kan vi identifisere riktig kombinasjon av produkter og strategier og tilby tilpasset støtte på stedet, teknisk rådgivning og produktopplæring for å forbedre anvendelsen, den langvarige bestandigheten og sikkerheten.

Betongproduksjon

Betongbeskyttelse

Betongreparasjon

Injeksjonsmasser

Vanntetting og forsegling

Gulv

Innovasjoner

Løsninger for boligbygg

Løsninger for næringsbygg

Løsninger for parkeringshus

Løsninger for broer, jernbane og veier

Løsninger for vannbehandlingsbransjen

Løsninger for kraftindustrien

Løsninger for kjemisk industri

Løsninger for mat- og drikkevareindustrien

Løsninger for legemiddelindustrien

Løsninger for elektronikkindustrien

Løsninger for marine konstruksjoner

Løsninger for helse og omsorg

Løsninger for skole og utdanning


To entreprenører jobber med arbeidstegninger.